accesskey_mod_content

O Concello de Huesca intégrase no Sistema de Interconexión de Rexistros SIR mediante a aplicación de rexistro ORVE

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

31 xaneiro 2017

logo ORVE-SIR

O Concello de Huesca adhírese ao convenio de colaboración asinado pola comunidade de Aragón co Ministerio de Facenda e Función Pública para a subministración da aplicación ORVE. 

ORVE permite intercambiar asentos rexistrais electronicamente con outras Administracións a través da plataforma do Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR). Elimínase así a entrada de papel nas oficinas de rexistro, conforme á Lei 39/2015 e permitindo o rexistro electrónico sen papeis entre o Concello de Huesca e o resto de administracións públicas integradas na plataforma.

ORVE permite converter a formato electrónico a documentación achegada polo cidadán nas oficinas de rexistro. Mediante a dixitalización nos postos de portelo con plena validez xurídica dos envíos entre as Oficinas de Rexistro, os asentos rexistrais xunto coa súa documentación adxunta dixitalizada envíanse electronicamente á oficina de destino no momento, sexa cal for a súa localización xeográfica a nivel de administración competente. Prodúcense aforros pola supresión dos envíos en papel e mellórase o servizo pois os envíos realízanse de maneira instantánea.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Cooperación interadministrativa