accesskey_mod_content

Nova versión do Esquema de Metadatos para a Xestión do Documento Electrónico (e-EMGDE) v2.0

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 setembro 2016

logo ENI

O e-EMGDE v2.0 supón a evolución da versión anterior, á luz da experiencia derivada da aplicación práctica da primeira versión e da actualización do contexto de referentes.

Perfeccionouse o aliñamento do Esquema de Metadatos para a Xestión do Documento Electrónico (e-EMGDE) cos metadatos mínimos obrigatorios,  incluído algúns novos elementos e subelementos, mellorado as descricións e as consideracións de uso, mantendo as súas características de extensibilidad e flexibilidade para a súa implantación en sistemas de diferente tipo e facilitando unha maior interoperabilidade entre distintos sistemas e ao longo do ciclo de vida dos documentos, completándose con esquemas de valores e anexos, todo iso á luz das numerosas contribucións recibidas das AA.PP. e das políticas de xestión de documentos que se han ido publicando e das actualizacións das normas e estándares de referencia.

Segundo o Real Decreto 4/2010(Abre en nova xanela) , un esquema de metadatos é un instrumento que define a incorporación e xestión dos metadatos de contido, contexto e estrutura dos documentos electrónicos ao longo do seu ciclo de vida.

Previsto na Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos ,  o eEMGDE v2.0 ten un carácter xeral, aplicable en ámbitos de diversa índole e con diferentes graos de complexidade na xestión de documentos, e con marxe para seleccionar o especificamente aplicable en cada entidade.

O Esquema de Metadatos para a Xestión do Documento Electrónico (e-EMGDE) que se desenvolve, ten un carácter xeral, aplicable en distintos ámbitos e con  diferentes graos de complexidade na xestión de documentos, establecendo:

  • O modelo conceptual no que se apoia o modelo de metadatos, as súas propiedades e a súa lóxica subxacente.
  • A descrición de cada un dos elementos e sub-elementos de metadatos, a través da descrición de cada unha das súas características: definición, propósito, obrigatoriedade, etc.
  • Os esquemas de valores necesarios para cubrir os valores dos elementos de metadatos pertinentes.

As referencias ás normas utilizadas como base, así como a outras normas de posible utilidade.

  • Interoperabilidade