accesskey_mod_content

Nova versió de la Guia d'aplicació de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

31 octubre 2016

Esta nova versió de la guia actualitza l'existent d'acord amb les lleis 39/2015 i 40/2015 per a facilitar l'aplicació de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics.

La  guia  és una ferramenta de suport per a l'aplicació del que es disposa en la  NTI de Política de gestió de documents electrònics  que establix els conceptes relacionats amb el desenvolupament de  polítiques de gestió de documents electrònics  per part de les Administracions públiques, incloent els aspectes relacionats amb la seua implantació pràctica, i identificació dels requisits i processos de la gestió dels documents electrònics.

Les lleis  39/2015  i  40/2015  introduïxen novetats que han de tindre's en consideració en l'aplicació de les  normes tècniques d'interoperabilitat . Amb la publicació d'esta  Guia d'aplicació de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics  es completa la revisió i actualització de les 5 guies relatives al document electrònic.

El  Esquema Nacional d'Interoperabilitat  establix la sèrie de  Normes Tècniques d'Interoperabilitat  que són de compliment obligat per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat.

  • Lleis 39 i 40
  • Interoperabilitat