accesskey_mod_content

A AEPD publica unha guía para fomentar a reutilización da información do sector público con garantías para os cidadáns

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

21 outubro 2016

logo datos.gob

Este documento recolle todo o que han de ter en conta os xestores das entidades e organismos públicos en materia de Protección de Datos.

A Axencia Española de Protección de Datos publicou guíaa " Orientacións sobre protección de datos na reutilización da información do sector público(Abre en nova xanela) "’, un documento no que se recollen os aspectos que deben ter en conta os xestores das institucións públicas para impulsar a reutilización da información e facilitar a posta a disposición da mesma coas debidas garantías en materia de protección de datos.

Xunto a dita guía, a Axencia tamén fixo público o documento " Orientacións e garantías nos procedementos de anonimización de datos persoais(Abre en nova xanela) ". Con este texto, a AEPD pretende facilitar unhas pautas útiles para implementar estas técnicas e, á súa vez, impulsar a súa divulgación, xa que este recurso adquire unha importancia vital para garantir a protección dos cidadáns no desenvolvemento de estudos e investigacións de interese social, científico e económico.

Os principais riscos asociados á reutilización e posta a disposición da información do sector público están relacionados coa reidentificación dos cidadáns, tendo en conta o valor económico dos datos persoais e os perfís de conduta que poden obterse a partir deles, por exemplo, a través de técnicas como o big data ou a minaría de datos.

A Axencia considera que a constatación destes riscos non debería conducir a restrinxir as posibilidades de reutilización da información do sector público, máxime tendo en conta as innegables vantaxes que pode supor en materia de innovación, crecemento da economía e impulso da sociedade da información e o coñecemento. A actividade da reutilización de información pública xera un volume de negocio anual de entre 450 e 500 millóns de euros en España, segundo o Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información, que estima en 4.500 os empregos vinculados a esta actividade. Estes elementos fan necesario formular propostas que permitan compatibilizar o avance da tecnoloxía e o desenvolvemento económico co dereito fundamental á protección de datos dos cidadáns.

Esta guía comeza analizando o marco normativo da reutilización e as interrelacións coa lexislación sobre a protección de datos persoais e sobre transparencia e acceso á información pública. A seguir, descríbense medidas proactivas de referencia para avaliar a incidencia da reutilización na protección dos datos persoais, propondo a alternativa da anonimización (ou seudonimización segundo o novo Regulamento europeo de protección de datos) xunto a medidas tecnolóxicas e organizativas, e garantías xurídicas.

O documento de reutilización indica, ademais, como realizar unha avaliación de impacto na protección de datos persoais como medida preventiva, como pode reforzarse a anonimización por medio de garantías xurídicas e cales son os instrumentos nos que deben recollerse estas garantías, para finalizar cunhas conclusións nas que se sintetizan os seus principais aspectos.

Fonte Orixinal da Noticia(Abre en nova xanela)  (Datos.gob.es)

Fonte Orixinal da Noticia(Abre en nova xanela)  (AEPD)

  • Seguridade
  • Cidadán