accesskey_mod_content

L'AEPD publica una guia per a fomentar la reutilització de la informació del sector públic amb garanties per als ciutadans

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

21 octubre 2016

logo dades.gob

Este document arreplega tot el que han de tindre en compte els gestors de l'entitats i organismes públics en matèria de Protecció de Dades.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat la guia " Orientacions sobre protecció de dades en la reutilització de la informació del sector públic(Obri en nova finestra) "’, un document en el qual s'arrepleguen els aspectes que han de tindre en compte els gestors de les institucions públiques per a impulsar la reutilització de la informació i facilitar la posada a la disposició de la mateixa amb les degudes garanties en matèria de protecció de dades.

Al costat d'aquesta guia, l'Agència també ha fet públic el document " Orientacions i garanties en els procediments d'anonimització de dades personals(Obri en nova finestra) ". Amb este text, l'AEPD pretén facilitar unes pautes útils per a implementar estes tècniques i, al seu torn, impulsar la seua divulgació, ja que este recurs adquirix una importància vital per a garantir la protecció dels ciutadans en el desenvolupament d'estudis i investigacions d'interés social, científic i econòmic.

Els principals riscos associats a la reutilització i posada a la disposició de la informació del sector públic estan relacionats amb la reidentificación dels ciutadans, tenint en compte el valor econòmic de les dades personals i els perfils de conducta que poden obtindre's a partir d'ells, per exemple, a través de tècniques com el big data o la mineria de dades.

L'Agència considera que la constatació d'estos riscos no hauria de conduir a restringir les possibilitats de reutilització de la informació del sector públic, especialment tenint en compte els innegables avantatges que pot suposar en matèria d'innovació, creixement de l'economia i impuls de la societat de la informació i el coneixement. L'activitat de la reutilització d'informació pública genera un volum de negoci anual d'entre 450 i 500 milions d'euros a Espanya, segons l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, que estima en 4.500 les ocupacions vinculades a esta activitat. Estos elements fan necessari formular propostes que permeten compatibilitzar l'avanç de la tecnologia i el desenvolupament econòmic amb el dret fonamental a la protecció de dades dels ciutadans.

Esta guia comença analitzant el marc normatiu de la reutilització i les interrelacions amb la legislació sobre la protecció de dades personals i sobre transparència i accés a la informació pública. A continuació, es descriuen mesures proactives de referència per a avaluar la incidència de la reutilització en la protecció de les dades personals, proposant l'alternativa de l'anonimització (o seudonimización segons el nou Reglament europeu de protecció de dades) al costat de mesures tecnològiques i organitzatives, i garanties jurídiques.

El document de reutilització indica, a més, com realitzar una avaluació d'impacte en la protecció de dades personals com a mesura preventiva, com pot reforçar-se l'anonimització per mitjà de garanties jurídiques i quins són els instruments en els quals han d'arreplegar-se estes garanties, per a finalitzar amb unes conclusions en les quals se sintetitzen els seus principals aspectes.

Font Original de la Notícia(Obri en nova finestra)  (Datos.gob.es)

Font Original de la Notícia(Obri en nova finestra)  (AEPD)

  • Seguretat
  • Ciutadà