accesskey_mod_content

Novas funcionalidades colaborativas en PAe e CTT

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

19 outubro 2016

Estas melloras pretenden mellorar o nivel de participación e colaboración dos usuarios do portal así como facilitar que se manteñan mellor informados do que sucede en PAe e en cada unha das solucións e comunidades. 

Queremos coñecer a vosa opinión e experiencia con respecto aos contidos publicados en PAe por iso, para todas as páxinas dispoñibles en PAe, mediante unha sencillísima enquisa situada ao final de cada páxina poderedes indicarnos se vos resultou ou non útil o contido así como reportarnos fallos ou solicitudes de mellora.

As vosas contribucións servirán para coñecer mellor os vosos intereses e poder ir adaptando os contidos ás vosas necesidades. Non deixedes de participar.

Con esta nova versión tamén queremos mellorar as opcións de subscrición ao PAe ampliando as dispoñibles e permitindo que, tanto os usuarios do PAe (incluídos CTT e Comunidades) como os usuarios non rexistrados que faciliten o seu correo electrónico, poidan personalizar as súas preferencias.

Soluciónelas CTT e as comunidades de colaboración xa permitían a subscrición a cada unha delas para manterse informados as noticias e das actualizacións de contidos realizadas na área de descargas, ofrecendo así unha canle de comunicación específico para cada solución ou comunidade. A estas opcións incorpórase a posibilidade de subscrición aos foros de colaboración das comunidades e das solucións do CTT así como aos foros xerais do PAe. Así mesmo, permítese que cada usuario subscrito poida personalizar se quere recibir os 3 tipos de subscrición dispoñibles (noticias, documentos, foro) ou se só quere estar subscrito a un deles.

A xestión de subscricións a solucións do CTT e ás comunidades de colaboración terá as seguintes características:

 • A subscrición incluirá para cada solución ou comunidade (segundo as opcións que se seleccionen):
  • Noticias: As noticias que se deron de alta nesa solución.
  • Documentos: Os cambios en documentos da área de descargas das solucións ou dos apartado documentos das comunidades:
   • Notificaranse altas de novos ficheiros (descargas) e modificacións de ficheiros (actualizacións que impliquen subida dun novo ficheiro)
   • Non se notificarán cambios en literais dos cartafoles, descricións, nomes das descargas, etc.
   • Existirá unha ligazón ao ficheiro para poder descargalo directamente.
  • Foros: As mensaxes enviadas aos foros.
 • A subscrición a unha solución ou comunidade realizarase de forma individualizada en cada unha delas. Esta opción estará dispoñible na súa correspondente pestana "xeral". Desde alí poderase solicitar o alta ou a baixa para cada unha das opcións de subscrición dispoñibles.
 • O envío das subscricións a noticias e documentos realizarase diariamente. Para cada solución á que se atope subscrito recibirase un único correo acumulando todos os cambios realizados nese día para esa solución. Se non existen cambios non se recibirá ningún correo electrónico.
 • O envío das subscricións aos foros realizarase cada hora enviando un correo electrónico por cada mensaxe rexistrada no foro. Se non existen cambios non se recibirá ningún correo electrónico.
 • A subscrición a unha solución poderase realizar tamén por usuarios anónimos que acceden por internet aínda que neste caso só se lles notificarán actualizacións de contidos  declarados como públicos.
 • Os usuarios rexistrados en PAe poderán consultar de forma agregada as solucións e as comunidades ás cales se atopan subscritos. Para iso unha vez identificados co seu usuario en PAe, poderán acceder no menú superior dereito a "Configuración" e na nova pantalla que aparece terán que acceder a "subscricións".

Lembrade que para xestionar correctamente as vosas subscricións é imprescindible que manteñades actualizadas as contas de correo electrónico asociadas aos vosos usuarios en PAe.
 

 • Cooperación interadministrativa