accesskey_mod_content

Dispoñible o informe REINA 2016 sobre as Tecnoloxías da Información e as Comunicacións na AGE

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 novembro 2016

Logo OBSAE

Publicouse o Informe REINA 2016, que presenta a análise dos indicadores máis significativos do sector TIC do ano 2015 na Administración Xeral do Estado.

Xa está dispoñible para a súa consulta o informe REINA 2016 coa análise dos indicadores máis representativos da situación e uso dos sistemas e tecnoloxías da Información e Comunicacións na AGE, así como do persoal TIC empregado. A información actualizouse ao 1 de xaneiro de 2016, sendo o período de enquisa o corresponde ao ano 2015.

A Comisión de Estratexia TIC (creada por Real Decreto 806/2014, do 26 de setembro) ten entre as súas funcións “actuar como Observatorio da Administración Electrónica e Transformación Dixital" e é o responsable da elaboración deste Informe.

REINA vén publicando con periodicidade anual desde 1988 pero nesta edición, a diferenza das anteriores, non se publicou de forma conxunta co informe da Administración electrónica na Administración Local ( IRIA ), dado que se procederá á súa publicación como informes separados.  

O informe REINA , comprende un estudo exhaustivo que inclúe as Organizacións Central, Territorial e Exterior da Administración Xeral do Estado, Organismos Autónomos, Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social, Axencias Estatais,Entidades Públicas Empresariais e outros Organismos Públicos, onde se analizan diferentes aspectos relacionados cos gastos TIC, o parque informático actualizado da AGE, software utilizado, persoal TIC empregado e unha breve descrición do avance da administración en rede.

A análise das cifras de gastos TIC, a diferenza de anos anteriores, empeza a mostrar un ascenso do 2.25 % respecto ao período anterior. En cambio o número de persoal TIC permanece apenas invariable. 

As cifras recollidas no informe REINA publícanse tamén nos formatos procesables XLSX e ODS que forman parte da nosa política RISP e que se atopan dispoñibles desde o portal datos.gob.es(Abre en nova xanela)  

Descarga do Informe completo en o  Observatorio de Administración Electrónica

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Goberno aberto