accesskey_mod_content

Disponible la nova versió d'AUTENTICA

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 maig 2016

logo autentica

Esta nova versió incorpora la firma en el XML de resposta a les aplicacions sindicades i el miniapplet v1.4

Autentica és un servici d'autenticació i Single Sign On d'empleats públics, per a aplicacions internes de les AA.PP. Disposa d'un repositori horitzontal d'usuaris provinents de fonts primàries. Autentica proveïx atributs dels usuaris, com la unitat i el lloc. Autentica és un servici consolidat amb més d'un any en producció, gestiona més de 330.000 usuaris i està donant servici a nou aplicacions de diferents organismes.

S'ha posat en producció una nova versió d'AUTENTICA que incorpora una nova mesura de seguretat: la firma electrònica del XML de resposta a les aplicacions sindicades.

A més, esta nova versió també incorpora el miniapplet v1.4 d'@firma que inclou el suport de  Autofirma per a Google Chrome. AUTENTICA requerix firma electrònica per a les sol·licituds d'autoregistro i altes des d'administració.

Més informació sobre la solució Autentica en el CTT.

  • Identitat i Firma electrònica
  • Infraestructures i servicis comuns