accesskey_mod_content

L'Estat posa a la disposició de les CC.AA els seus sistemes informàtics per a accelerar la transformació digital de les AA.PP

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

30 maig 2016

L'ús per part de les CC.AA dels servicis digitals estatals o la interconnexió amb estos permet el reaprofitament d'infraestructures tecnològiques per a reduir costos i millorar el servici públic electrònic.  Els servicis digitals de l'Estat estan disponibles perquè mitjançant conveni es puga adherir qualsevol Comunitat Autònoma i totes les Entitats Locals

La Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics, per al millor aprofitament del Fons de Liquiditat Autonòmica, ha establit unes condicions addicionals que han de complir les CC.AA que facen ús del mateix. Estes condicions impliquen l'ús per totes les CCAA adherides al FLA de les infraestructures i servicis digitals bàsics ja desenvolupats per l'Administració de l'Estat, evitant així gasto duplicat en estes tecnologies, reduint costos de funcionament i millorant l'eficiència del servici que es presta als ciutadans.

D'esta forma, en adherir-se a les plataformes estatals desenvolupades per la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, les Comunitats Autònomes no es veuran obligades a realitzar inversions en desenvolupaments dels instruments tecnològics bàsics de gestió administrativa.

Entre els sistemes que l'Estat posa a la disposició de les CCAA està l'ús de sistemes de registre . Estos sistemes permeten que qualsevol ciutadà puga presentar qualsevol escrit, amb independència de l'Administració a la qual vaja dirigida, a través d'un punt, físic o electrònic, i que automàticament arribe a la unitat destinatària del mateix, en format electrònic, gràcies a la interconnexió dels registres administratius.

També se'ls facilita la plataforma d'intermediació de dades , que permetrà que cada Comunitat Autònoma i l'Estat puguen intercanviar documents només per mitjans telemàtics, sense moviment de paper. Així, es fa efectiu el dret dels ciutadans a no aportar les dades i documents que obren en poder de les Administracions Públiques, preveient la llei que para açò s'utilitzen mitjans electrònics per a recaptar aquesta informació. Per tant, deixarà de demanar-se sistemàticament al ciutadà que aporte la còpia del llibre de família, el certificat de discapacitat, el certificat d'antecedents penals o la còpia de la declaració de la renda, per a tot tipus de procediments (sol·licituds d'ajudes, beques, permisos...). Es tracta que siga l'Administració i no el ciutadà la que haja d'ocupar-se de recaptar eixa informació de l'òrgan competent i per via electrònica sense haver d'estar demanant al ciutadà que aporte en paper una vegada i una altra el mateix document que les Administracions ja tenen.

El Registre Electrònic d'Apoderaments permetrà que qualsevol ciutadà puga apoderar a un altre per a realitzar tràmits davant l'administració durant un període concret i per a uns tràmits específics, tot açò de manera gratuïta, sense necessitat d'un poder notarial.

L'Estat també posa a la disposició de les Entitats locals l'ús d'estos servicis als quals poden adherir-se per a reduir costos i millorar l'eficiència dels servicis. Este suport a més pot resultar fonamental per a l'impuls de la digitalització local especialment en els petit municipis. Per a açò l'Estat també col·laborarà activament en esta tasca amb les Diputacions provincials a els qui les reforma local escomesa en  l'any 2013 li ha atribuït un paper protagonista en la prestació de servicis digitals als municipis de menor grandària.

Informació addicional sobre els servicis d'Administració Digital oferits per la DTIC pot trobar-se en: http://administracionelectronica.gob.es/pae/catalogo

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

Més informació sobre convenis entre l'estat i les CCAA
Més informació sobre la Intermediació de dades
Més informació sobre les solucions de registre
Més informació sobre la solució Registre d'apoderaments en el CTT

  • Infraestructures i servicis comuns
  • Cooperació interadministrativa
  • Interoperabilitat