accesskey_mod_content

El Govern d'Aragó publica en el CTT la seva aplicació de Gestió del Registre Físic Integrat (REGFIA)

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

24 maig 2016

L'aplicació, disponible baix llicencia EUPL, contempla la gestió del Registre Físic Integrat, la prestació del servei en règim de multientitat i la integració amb el SIR (Sistema d'Interconnexió de Registres).

El Govern d'Aragó considera la publicació del codi font de les aplicacions al Centre de Transferència de Tecnologia com un element principal entre les actuacions destinades a la reutilització de les solucions, facilitant així el compliment dels articles 157 i 158 de la Llei 40/2015, que regulen la citada activitat en les Administracions.

Com a benefici addicional, la publicació de la informació, possibilita l'increment de la concurrència en aquells processos de licitació associats a la millora de les aplicacions.

En conseqüència i amb motiu de la licitació del formi expedient nº 2016/04 per al desenvolupament, implementació  i manteniment de la segona fase de l'aplicació informàtica de gestió del registre físic integrat del Govern d'Aragó (REGFIA), cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER),  es procedeix a publicar al Centre de Transferència de Tecnologia, incloent el codi font i la documentació disponible a data de 26 de gener de 2016.

Més informació sobre la solució REGFIA en el CTT.

  • Interoperabilitat