accesskey_mod_content

España avanza dous postos no Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 marzo 2016

A fortaleza en servizos públicos dixitais empuxa o avance de España no Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI) 2016, elaborado pola Comisión Europea

España figura no grupo de países cuxa puntuación creceu máis rápido no último ano, colocándose no posto número 15 da UE, o que supón un ascenso en dous puntos, grazas en particular á súa fortaleza en servizos públicos dixitais, cuestión na que se sitúa no 5º posto, segundo o DESI 2016 publicado pola Comisión Europea.

O Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI)(Abre en nova xanela) é un índice composto por cinco indicadores do rendemento dixital de Europa e que permite un seguimento da evolución dos Estados membros da Unión Europea na competitividade dixital. Este cinco indicadores son conectividade, capital humano, uso de internet, integración da tecnoloxía dixital e servizos públicos dixitais.

O DESI 2016(Abre en nova xanela) resume os datos recolleitos no ano 2015 e mostra que tanto a Unión Europea no seu conxunto como os Estados membros progresan cara a unha sociedade e economía dixital.

En concreto, España(Abre en nova xanela) figura no reducido grupo de media ducia de países (xunto con Croacia, Italia, Letonia, Romanía and Eslovenia) cuxa puntuación creceu máis rápido no último ano e que mostra un desenvolvemento máis rápido que o da Unión Europea no seu conxunto, de maneira que se sitúa no posto número 15 de 28 Estados membros.
 5 dimensións DESI en EspañaEvolución DESI anual en España
Con todo, o progreso europeo retardouse. Este retroceso sucedeu en 4 das 5 principais dimensións DESI; só a dimensión de integración da tecnoloxía dixital ha acelerado o seu crecemento. No entanto, os Estados membros(Abre en nova xanela) contan con niveis de desenvolvemento e velocidades diferentes.
 Progreso indicador DESI en países UE
Durante o ano 2015 España mellorou ou mantivo o seu rendemento en todas as áreas medidas por DESI, achegándose rapidamente á media da UE. En particular, segundo o DESI 2016, España:

 • Ocupa o cuarto posto entre os países con maior crecemento.
 • Está a aumentar o seu rendemento en conectividade (77% dos fogares ten acceso a banda larga, aínda que con lagoas rexionais).
 • Conta con baixos niveis de habilidades dixitais básicas e de uso de Internet (só o 54% dos españois ten habilidades dixitais básicas).
 • É forte no uso das tecnoloxías dixitais (polo uso de RFID e de pemes que utilizan a nube).
 • Tamén en servizos públicos dixitais que é onde España se comporta mellor, grazas a unha oferta mellorada destes servizos.

De feito, de acordo con este  indicador, España sitúase en quinto lugar na UE.

Así mesmo, cítanse os seguintes aspectos particulares que contribúen a esta fortaleza en materia de servizos públicos dixitais por parte de España:

 

DESI

O DESI estrutúrase ao redor de cinco cinco dimensións(Abre en nova xanela) :

 • Conectividade: mide o despregamento da infraestrutura de banda larga e a súa calidade.
 • Capital humano: mide as habilidades necesarias para aproveitar as posibilidades que ofrece a sociedade dixital. Estas habilidades van desde as máis básicas que permiten aos individuos interactuar en liña e consomen bens e servizos dixitais, ás máis avanzadas que permiten aproveitar a tecnoloxía para mellorar a produtividade e o crecemento económico.
 • Uso de internet: dá conta da variedade das actividades realizadas polos cidadáns xa en liña. Estas actividades van desde o consumo de contidos en liña (vídeos, música, xogos, etc.) ata as compras e a banca en liña, pasando por actividades modernas de comunicación.
 • Integración da tecnoloxía dixital: mide a dixitalización das empresas e a súa explotación da canle de vendas en liña. Coa adopción de tecnoloxía dixital as empresas poden mellorar a eficiencia, reducir custos e mellorar a participación de  clientes, colaboradores e socios. Por outra banda, Internet ofrece o acceso a mercados máis amplos e potencial de crecemento.
 • Servizos públicos dixitais: mide a dixitalización dos servizos públicos, centrándose na administración electrónica. A modernización e dixitalización dos servizos públicos conducen a unha maior eficiencia da administración pública, os cidadáns e as empresas, así como á prestación de mellores servizos para o cidadán.

Nota de prensa do MINHAP(Abre en nova xanela)
Nota de prensa da Comisión Europea(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos