accesskey_mod_content

A Dirección Xeral de Urbanismo do Concello de Cartaxena publica no CTT o seu compoñente de firma para a plataforma .NET de Microsoft.

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 xuño 2016

O compoñente de firma distribúese baixo licenza GPLv3, e contempla a xeración e validación de firmas XAdES.

O proxecto FirmaXadesNet nace ante a necesidade de incorporar a funcionalidade de firma electrónica nas aplicacións desenvolvidas para a plataforma .NET de Microsoft. Posto que non se atopou ningunha solución de código aberto que cumprise cos requisitos e usar IKVM.NET para poder reutilizar compoñentes de Java non era unha alternativa, decidiuse tomar como punto de partida o XAdES Starter kit desenvolvido por Microsoft Francia, dando como resultado unha libraría que permite ás aplicacións desenvolvidas en .NET a xeración de firmas XAdES de forma nativa.

A Dirección Xeral de Urbanismo do Concello de Cartaxena considera a publicación do código fonte das aplicacións no Centro de Transferencia de Tecnoloxía como un elemento principal entre as actuacións destinadas á reutilización das solucións, facilitando así o cumprimento dos artigos 157 e 158 da Lei 40/2015, que regulan a citada actividade nas Administracións.

Máis información sobre a solución FirmaXadesNet no CTT.

  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
  • Identidade e Firma electrónica