> / "

- Herri administrazio elektronikoaren Batzorde PAe 2016-2020 ekintza-plana
content _ mod _ accesskey

Administrazio elektronikoaren Batzorde 2016-2020 ekintza-plana.

  ekainaren 2a.

  Europako batzordea:

  Merkatu Digitalaren bidez, europarako Estrategia iragarri, ekintza plana. 2020 ebko – – administrazio elektronikoa administrazioaren eraldaketan Azkarrago digitala (COM (2016) 179 azkena) ikuspegia ematen dio lehentasuna, eta sartu 20 3 neurri handiak modernizatzeko, administrazio publikoen merkatua Único Digitala lortzeko, eta partaide gehiago herritarrei eta enpresei zerbitzuak ematea kalitate handikoa.

  Ikuspegiaren arabera egindako plana: “ 2020Rako, eta europar batasuneko erakunde publikoek herri-administrazioen irekiak izan behar dute, eraginkorrak eta integratzaileak, zerbitzu publiko digitalak ematen diren ebko herritar eta enpresa guztiei eskaintzen, mugaz gaindiko zerbitzuak erabilerrazak eta bukaeraraino. Erabili ikuspegi berritzaileak diseinatzeko eta zerbitzu hobeak eskaintzen diren herritarren eta enpresen beharretara eta eskaeretara. Administrazio publikoek inguru digital berriari laguntzeko eskaintzen dituen aukerak erabiltzen duten elkarreraginak eta interesdunen artean.

  Ekimenak abian jartzen diren oinarri hauei al da urteko Plana ceñirán 7 printzipioak:

  • Digital lehenetsia: herri administrazioek zerbitzu digitalak dira (informazioa automatikoki irakurtzeko barne) eta aukera lehenetsia (hautatu deskonektatu dela, baina beste bide batzuk mantendu behar dela edo daudenak). Gainera, zerbitzu publikoak eskaini behar da harremanetarako pertsona bakar baten bidez edo leihatila bakar bat eta hainbat baliabideren bidez.
  • Behin bakarrik printzipioa: se garantizará que los ciudadanos y las empresas suministran la misma información sólo una vez a las administraciones públicas. Las oficinas de la administración pública adoptarán medidas para la reutilización interna de estos datos, de acuerdo con lo permitido y con el debido respeto de las normas de protección de datos, con el fin de evitar que recaigan cargas adicionales sobre los ciudadanos y las empresas.
  • Sartu eta irisgarritasuna herri-administrazioek zerbitzu publiko digitalak diseinatu diren inklusiboak eta lehenespenez, hainbat premietara egokituak, esaterako, adineko pertsonen eta urritasunak dituzten pertsonentzat.
  • Ireki eta gardena: informazioa eta datuak trukatu ahal izan eta herri administrazioek hiritarrei eta enpresei beren datuak kontrolatzeko eta zuzentzeko aukera; aukera horiek daude erabiltzaileei administrazio prozesuak kontrolatzea; eta alderdi interesatuei irekiko gain hartzen dute (adibidez, enpresei, ikertzaileei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek) diseinuan eta zerbitzuak ematea.
  • Mugaz gaindiko lehenespenez: las administraciones públicas desplegarán los servicios públicos digitales pertinentes disponibles a través de las fronteras y evitarán que se produzca una mayor fragmentación, facilitando así la movilidad dentro del Mercado Único.
  • Lehenespen gisa ezarritakoa: arazorik gabe ibiltzeko diseinatuko dira, zerbitzu publikoen eta erakunde horiek siloak barne-merkatuan bidez, zerbitzu digitalen datuak oinarritzat hartuta, zirkulazio askea europar batasunean.
  • Konfiantza eta segurtasuna: todas las iniciativas irán más allá del mero cumplimiento del marco jurídico sobre la protección de datos personales y la privacidad y seguridad de TI, mediante la integración de estos elementos en la fase de diseño. Estas son condiciones previas importantes para aumentar la confianza y la asimilación de los servicios digitales.

  Adierazten da, gainera, administrazio publikoek ere aukera sistemak eta teknologiak, zentralizatuta egon diren edo izango da, beharren arabera, baina erabat errespetatuz adostutako baldintzak aztertu.

  El Plan, dentro del marco estratégico establecido por la Estrategia para un Mercado Digital para Europa, establece 3 grandes prioridades de actuación y señala 20 acciones a emprender por la Comisión Europea para acelerar la implementación de la legislación existente y de los servicios públicos digitales relacionados.

  Modernizazio eta administrazio publikoen I, iktak funtsezkoak habilitadores digitalak erabiliz.

  1. Apoyar la transición de los Estados miembros hacia la contratación electrónica de forma plena y el uso de los registros de contratación. (2019)
  2. Hartzea Azkartzeko eIDAS zerbitzuak, identifikazio elektronikoa eta sinadura elektronikoa sartzea. (2016)
  3. Epe luzera Iraunkortasuna bermatzeko zerbitzu digitalen azpiegitura batzuenak. (2018.)
  4. Presentar una versión revisada del Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF – European Framework Interoperability ) eta estatuko administrazioek laguntza hartzeko. (2016-2019)
  5. Coordinar el desarrollo de un prototipo del catálogo europeo de normas de TIC para la contratación pública. (2017)
  6. La Comisión utilizará los bloques comunes de construcción tales como los servicios digitales de infraestructura promovidos por el mecanismo CEF ( Connecting Facility Europe ) eta Europako esparruan elkarreragingarritasun aplikatuko. pixkanaka Sartuko printzipioak "digital lehenetsia" eta "behin ”, faktura elektronikoa eta ondorioak aztertu eta kontratazio elektronikoa (" printzipioa aplikatu daitekeen sistema ez hartutako ( legacy ez

  Ii.- horretarako Gaitu mugaz gaindiko mugikortasuna bateragarriak zerbitzu digitalak

  7. Sarbide-puntu Bakarra proposamena Aurkeztea ( Single Gateway. ). (2007ko)
  8. - Europako ataria (leihatila bakarra Egin jakiteko gai nagusian europarrak (2016)
  9. Establecer, en cooperación con los Estados miembros, la obligatoriedad de la interconexión de los registros mercantiles de todos los Estados miembros. (2017)
  10. Desarrollar la interconexión electrónica de los registros de insolvencia. (2019)
  11. Erabiltzeko Ekimen bat aurkeztu zuten enpresa baten bizi-ziklo osoan irtenbide digitaletan. (2007ko)
  12. Bitarteko elektronikoak zabaltzeko Proposamena aurkeztu eta ordaindu Bakarra. erregistratzeko (Bez (2016)
  13. Lanzar un piloto relativo al principio de solo una vez para las empresas. 2016
  14. Leihatila bakarra Sortzea, itsas garraioa eta jakinarazpenetarako digitalizazioa - dokumentu elektronikoen. (2018.)
  15. - Ko gizarte segurantzako Elektronikoa ezartzeko informazio Falta (EESSI). (2019)
  16. - EURES ataria Zabaltzea europako mugikortasunaren. (2007ko)
  17. Herrialdeei Laguntzea mugaz gaindiko osasun elektronikoko zerbitzuen garapenean. (2016-2018)

  III. Facilitar la interacción digital entre administraciones y con ciudadanos y empresas, para unos servicios públicos de alta calidad

  18. Evaluar la posibilidad de aplicar el principio de una sola vez para los ciudadanos en un contexto transfronterizo. (2019)
  19. Hedapena Bizkortzeko eta datu espazialen azpiegiturako INSPIRE Zuzentaraua asimilatuz. (2016-2020)
  20. Konpromisoa bultzatzeko eta urteko igoera Transformatzen webguneak herritarren eta enpresen parte-hartzea ebko programetan eta politikak egiteko. (2018.)

  Se contempla que la Comisión pueda proponer nuevas acciones relativas a la implementación de la legislación y de actuación conjunta; también los actores interesados (incluyendo los Estados miembros) podrán proponer acciones adicionales, en particular relativas a los eventos vitales,  a través de una plataforma digital de participación. La Comisión establecerá y presidirá un comité director del Plan de Acción que se ocupará de la gobernanza del mismo, incluyendo la valoración de las propuestas de acciones que puedan suscitarse y la coordinación de la implementación y monitorización de las medidas.

  El Plan no cuenta con un presupuesto o un instrumento financiero propios sino que coordinará fuentes de financiación y medidas disponibles a través de diversos programas comunitarios.

  Albistearen iturria. (Leiho berri batean Irekitzen Du)

  • Administrazioen arteko lankidetza
  • Elkarreragingarritasuna
  • Administrazio elektronikoaren behatokia.
  Sarbide Nagusia
   
  Sarbide Nagusia