accesskey_mod_content

Nova Guia Funcional per a Oficines de Registre SIR

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 juliol 2016

Logo SIR

Esta nova Guia té un caràcter marcadament funcional. La seua elaboració estreba en la necessitat de donar suport i assistència als funcionaris de les Oficines de Registre i de les Unitats de Tramitació orientant les actuacions a seguir en les tasques de digitalització, intercanvi de registres electrònics i gestió del paper en les Oficines de Registre interconnectades a través de SIR. No modifica cap dels actuals procediments SIR, senzillament els descriu en un llenguatge més afí al personal d'oficines.

Amb l'objectiu d'establir procediments i recomanacions de caràcter general per a tots els usuaris del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) i de qualsevol de les aplicacions de registre compatibles amb SIR que s'utilitzen en les Oficines de Registre , agilitzant i simplificant la comprensió dels Procediments d'Oficines de Registre SIR, s'ha elaborat la present Guia.

Així es publica en el PAE, dins de l'àrea de descàrregues de la solució SIR, la nova Guia Funcional per a Oficines de Registre SIR.

La necessitat de comptar amb la present guia es veu reforçada després de l'aprovació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Igualment, l'elaboració d'esta Guia s'emmarca en els objectius estratègics i línies d'acció inclosos en el Pla de Transformació Digital de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics (Estratègia TIC).

No hi ha modificacions en els actuals procediments SIR, però no obstant açò es recomana la seua lectura, ja que ajudarà a afermar i aclarir conceptes i procediments SIR necessaris en l'enviament/recepció de seients registrals a través de la Plataforma SIR.

  • Interoperabilitat
  • Infraestructures i servicis comuns

1 Comentaris

  • isdefepfc 19/08/2016 a les 12:57

    Gran treball. Només em sorgix algun dubte quant a l'ús del camp Observacions, ja que la norma Sicres ho marca amb un màxim de 50 caràcters, i en la guia se suggerixen textos a indicar en eixe camp que excedixen eixa grandària (ej: REMISSIÓ DE DOCUMENTACIÓ DIGITALITZADA EN REGISTRES SUCCESSIUS)