accesskey_mod_content

Dispoñible nova versión @asina federada

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

18 febreiro 2016

logo @firma

A nova versión federada, ademais de novas funcionalidades, implica unha renovación tecnolóxica da plataforma.

No ano 2015, a instalación da Plataforma @asina que presta servizo desde a nube SARA, realizou máis de 250 millóns de validacións de certificados e firmas. Isto foi posible grazas a que hai en produción máis de 750 organismos e case 1400 aplicacións.  A Plataforma permite a validación de certificados de 30 fornecedores de certificación: 25 nacionais recoñecidos polo Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo e 5 internacionais, facendo un total de máis de 280 certificados distintos. Por tanto, trátase dun servizo consolidado, declarado como servizo compartido, ao cal a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) segue dedicando esforzos para mellorar e ampliar as súas funcionalidades.

A plataforma @asina ofrécese en 2 modalidades de uso, integración mediante servizos web contra a instalación da plataforma na nube SARA e como software para instalar polas administracións públicas, o denominado modelo federado.  As plataformas federadas recoméndanse unicamente para aquelas Administracións Públicas cuxo elevado volume de validacións fan máis eficiente o uso da plataforma localmente, tipicamente a partir de 3 millóns de validacións ao mes.

Acorde a isto, ponse a disposición de todas as Administracións Públicas unha nova versión, para aquelas Administracións interesadas na actualización da súa plataforma @asina ou na instalación dunha plataforma @asina para uso propio (@asina versión federada) o cal poderán solicitalo ao servizo de soporte(Abre en nova xanela) .
 
A nova versión 6.1, ademais de incorporar novas funcionalidades, supón unha renovación tecnolóxica. Poden consultar os cambios respecto da versión anterior na documentación asociada ao proxecto .
 
Por último, habilitouse unha lista de correo para uso das plataformas federadasafirma-mod-federado@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es(Abre en nova xanela) para que poidan comentar casuísticas e problemas particulares comúns, para os que non se dá soporte desde @firma, como poden ser versións anteriores da plataforma, bases de datos alternativas, etc.

  • Identidade e Firma electrónica
  • Desenvolvemento de Sistemas