accesskey_mod_content

Actualitzat el Codi d'Administració Electrònica del BOE

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

09 febrer 2016

El 4 de febrer s'ha publicat una nova versió del Codi d'Administració Electrònica del BOE. S'ha completat amb legislació referent a transparència i accés a la informació pública, administració judicial electrònica i la recent resolució sobre el sistema Cl@ve.

L'actualització del Codi d'Administració Electrònica(Obri en nova finestra) del BOE inclou dos nous capítols; un sobre “Transparència i accés a la informació pública” que inclou la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; i un altre sobre “Administració judicial electrònica” amb la Llei 18/2011, de 5 de juliol, reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia, el Reial decret 396/2013, de 7 de juny, pel qual es regula el Comité tècnic estatal de l'Administració judicial electrònica, el Reial decret 1065/2015, de 27 de novembre, sobre comunicacions electròniques en l'Administració de Justícia en l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia i pel qual es regula el sistema LexNET i l'Orde JUS/1126/2015, de 10 de juny, per la qual es crea la seu judicial electrònica corresponent a l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia.

També s'ha inclòs en l'apartat de “Identificació, firma electrònica i representació” la Resolució de 14 de desembre de 2015, de la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s'establixen les prescripcions tècniques necessàries per al desenvolupament i aplicació del sistema Cl@ve.

El Codi d'Administració Electrònica(Obri en nova finestra) és un compendi de la legislació relativa a l'administració electrònica consolidada. Inclou la legislació bàsica del tema, juntament amb altres qüestions relacionades. Consta dels següents apartats:

 • Administració Electrònica
 • Identificació, firma electrònica i representació
 • Registres electrònics
 • Notificació electrònica
 • Normes tècniques d'interoperabilitat
 • Sistema de verificació de dades
 • Contractació administrativa i ocupació de mitjans electrònics
 • Factura electrònica
 • Seguretat social
 • Transparència i accés a la informació pública
 • Reutilització de la informació del sector públic
 • Comunicació digital
 • Butlletí oficial de l'estat
 • Accessibilitat
 • Protecció de dades
 • Administració Judicial Electrònica

Es troba disponible en la web del Butlletí Oficial de l'Estat, per a la seua consulta directa en format web i per a la seua descàrrega en formats PDF i ePUB, en el següent enllaç:

http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=029_codigo_de_administracion_electronica&manera=1(Obri en nova finestra)

Este producte editorial és gratuït en la seua versió digital i també està disponible per a la seua adquisició en paper. La seua actualització és constant i es comunica als interessats que s'hagen subscrit a este codi en els servicis BOE a la carta(Obri en nova finestra) .

El Codi d'Administració Electrònica(Obri en nova finestra) i les seues actualitzacions són el resultat de l'estreta col·laboració entre la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del MINHAP i el BOE.

 • Servicis electrònics

0 Comentaris

No hi ha comentaris