accesskey_mod_content

1300 Entitats Locals ja es beneficien del servei del Portal de la Transparència en el núvol

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

19 gener 2016

La DTIC ofereix gratuïtament aquest servei destinat al fet que les entitats locals engeguin el seu portal de transparència previst en la Llei de la transparència, accés a la informació pública i el bon govern.  Les entitats locals que encara no comptin amb portal de transparència tenen a la seva disponibilitat aquest servei al que poden adherir-se sense que existeixi un límit de termini

L'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, conscient de les necessitats que havien d'escometre les Entitats Locals per donar compliment al que es disposa Llei de transparència, d'accés a la informació pública i bon govern, va posar a la disposició de totes les interessades el servei del Portal de la Transparència en el núvol per a entitats locals.

Els resultats aconseguits pel servei han estat excel·lents. A dia d'avui, 1.300 entitats locals han sol·licitat formar part de la comunitat de la “Transparència Local” i s'han adherit al servei, materialitzat gràcies a l'Acord marc de col·laboració signat per la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ( FEMP).

Les entitats locals que encara no comptin amb portal de transparència tenen a la seva disponibilitat aquest servei al que poden adherir-se sense que existeixi un límit de termini per fer-ho.

El servei ofert per la DTIC es fonamenta, d'una banda, en l'experiència i recursos adquirits durant la implantació del portal de transparència en l'Administració General de l'Estat i, per un altre, en la pròpia naturalesa d'aquest Departament, unitat amb competències assignades per racionalitzar l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i prestar serveis i infraestructures comunes. Aquesta aposta per una estratègia de reutilització del programari i les infraestructures ja disponibles ha permès estalvis importants, tant de temps com de diners, a nombroses entitats locals.

El servei ofert per la DTIC facilita complir, tant amb les obligacions de publicitat activa, com amb les relatives al dret d'accés a la informació pública, permetent per tant gestionar els continguts i tramitar les diferents sol·licituds d'accés que es rebin.

Cada entitat local que s'adhereixi al servei rep la infraestructura física, lògica i de comunicacions del seu Portal de Transparència, de manera completament gratuïta. Queda sota la seva responsabilitat, la configuració de la seva aparença i per descomptat el subministrament dels continguts i la gestió de totes les sol·licituds d'accés.

La DTIC també facilita en gran manera la provisió de continguts atès que el portal reutilitza les bases de dades centralitzades, en les quals les entitats locals aboquen determinada rinformación de caràcter econòmic, organitzatiu, contractual, etc… Es tracta d'un valor afegit per a aquestes institucions perquè, d'aquesta forma, els portals es nodreixen amb bona part de la publicitat activa que estan obligats a contenir, sense que això requereixi el menor esforç per a les mateixes.

En qualsevol cas, la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, deixava dins de l'àmbit de decisió de cada entitat local quin seria la forma en la qual prestessin el servei. Per tant, en uns casos han optat per construir i operar els seus propis portals, en uns altres per utilitzar serveis oferts per diputacions o comunitats autònomes i en uns altres per l'opció d'aquest servei ofert per la DTIC.

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Govern obert