accesskey_mod_content

Publicada Digitalíza-t!

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 agosto 2016

Digitalíza-t!, unha Guía para facilitar ás Entidades locais o cumprimento das obrigas dixitais das Leis 39 e 40/2015 e o uso das ferramentas tecnolóxicas da DTIC

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) , supoñen un forte impulso á dixitalización das Administracións públicas españolas e establecen varias obrigas ao redor da Administración electrónica que propician unha maior eficacia,  innovación e modernización.

Digitalíza-t! é unha guía para facilitar o cumprimento por parte das Entidades locais das novas obrigas, a través das ferramentas tecnolóxicas que pon ao seu dispor a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC).

Trátase dun documento que ten dúas finalidades. Por unha banda, explica as novidades en materia dixital das Leis 39 e 40 e a transformación que supoñen, tanto no procedemento administrativo como nas relacións interadministrativas e coa cidadanía a través da tecnoloxía. Doutra banda, Digitalíza-t! pon a disposición das Entidades locais un catálogo de ferramentas e aplicacións tecnolóxicas que lles permitirán cumprir de forma sinxela coas súas obrigas legais, ademais de garantir un servizo orientado ao cidadán e rexido polos principios de eficacia, eficiencia, transparencia e boa xestión pública.

A guía contempla o seguinte contido:  

  1. As novas obrigas introducidas polas leis
  2. As ferramentas que a Administración Xeral do Estado (AGE) pon a disposición das Entidades locais para facer fronte a esas novas obrigas e como conseguilas.
  3. Outros aspectos a contemplar na organización para adaptarse ás novas obrigas.
  4. O marco temporal que a lei establece para levar a cabo a transformación dixital.

DIGITALÍZA-T!

  • Leis 39 e 40