accesskey_mod_content

Publicada Digitalíza-t!

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

12 agost 2016

Digitalíza-t!, una Guia per facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les Lleis 39 i 40/2015 i l'ús de les eines tecnològiques de la DTIC

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Obre en nova finestra) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) , suposen un fort impuls a la digitalització de les Administracions públiques espanyoles i estableixen diverses obligacions entorn de/entorn de l'Administració electrònica que propicien una major eficàcia,  innovació i modernització.

Digitalíza-t! és una guia per facilitar el compliment per part de les Entitats Locals de les noves obligacions, a través de les eines tecnològiques que posa a la seva disposició l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC).

Es tracta d'un document que té dues finalitats. D'una banda, explica les novetats en matèria digital de les Lleis 39 i 40 i la transformació que suposen, tant en el procediment administratiu com en les relacions interadministratives i amb la ciutadania a través de la tecnologia. D'altra banda, Digitalíza-t! posa a la disposició de les Entitats Locals un catàleg d'eines i aplicacions tecnològiques que els permetran complir de forma senzilla amb les seves obligacions legals, a més de garantir un servei orientat al ciutadà i regit pels principis d'eficàcia, eficiència, transparència i bona gestió pública.

La guia contempla el següent contingut:  

  1. Les noves obligacions introduïdes per les lleis
  2. Les eines que l'Administració General de l'Estat (AGE) posa a la disposició de les Entitats Locals per fer front a aquestes noves obligacions i com aconseguir-les.
  3. Altres aspectes a contemplar en l'organització per adaptar-se a les noves obligacions.
  4. El marc temporal que la llei estableix per dur a terme la transformació digital.

DIGITALÍZA-T!

  • Lleis 39 i 40