accesskey_mod_content

Certificats de segell concorde al Reglament eIDAS i certificats de Representant de Persona Jurídica

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

28 abril 2016

logo @signa

@signatura ja distingeix certificats qualificats de segell concorde al Reglament eIDAS i certificats qualificats de Representant de Persona Jurídica.

@signatura ja pot distingir certificats qualificats de segell i certificats qualificats de Representant de Persona Jurídica, tots dos concordes al Reglament eIDAS. Aquests certificats substitueixen als certificats reconeguts de Persona Jurídica, que deixen de ser considerats com a tals arran de l'entrada en vigor del Reglament eIDAS.

Per facilitar el seu reconeixement als procediments d'administració electrònica, se'ls assignarà una classificació específica. Pot consultar-se aquesta classificació en el document ‘Tractament de certificats en @signatura’ que es troba a l'àrea de descàrregues publica de la pàgina del CTT d'@signatura

S'ha actualitzat el JOC de certificats amb certificats dels nous tipus, per si es considera necessari fer proves. Està disponible per a usuaris registrats de les Administracions Públiques a l'àrea de descàrregues de la pàgina del CTT d'@signatura.

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Centre de Transferència de Tecnologia