accesskey_mod_content

Solucións para obter o certificado de non existencia de delitos sexuais

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 abril 2016

A Delegación de goberno de Cataluña celebrou unha Xornada informativa sobre os certificados de delitos de natureza sexual

O Director Xeral de Coordinación da Administración Periférica do Estado, dependente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, Antonio Sánchez, inaugurou a Xornada sobre certificados de delitos de natureza sexual que organizou a Delegación do Goberno en Cataluña, acompañado do secretario xeral da Delegación, Simón Pérez. Tamén participaron na xornada o subdelegado do Goberno en Xirona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, e a subdelegada do Goberno en Lleida, Inma Manso.

Asistiron á xornada representantes da Administración Xeral do Estado, dos departamentos de Salut, Ensenyament, Justícia e Treball da Generalitat, da Administració Oberta de Catalunya (AOC), das deputacións de Xirona e Tarragona, de consellos comarcais e de concellos, así como de entidades, federacións e asociacións vinculadas á infancia e a mocidade.

O obxectivo da Xornada foi difundir os mecanismos dispoñibles para a obtención dos certificados de natureza sexual, -necesario para quen van exercer unha profesión ou actividade que implique contacto con menores- e as solucións que habilitou o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para as distintas Administracións e para o cidadán. As canles a través dos cales pode obterse o certificado son os seguintes:

  • Obtención electrónica a través da Sede electrónica do Ministerio de Xustiza
  • Obtención electrónica a través do Cartafol Cidadán
  • Intercambio de datos entre AAPP a través da Plataforma de Intermediación.
  • Presencial nos rexistros das Xerencias territoriais de Xustiza
  • Rexistros de calquera órgano administrativo da AGE, CCAA ou Administración Local
  • Delegacións e Subdelegacións do Goberno
  • Correo postal dirixido ás xerencias territoriais

Durante a Xornada, o Xerente Territorial de Xustiza, do Ministerio de Xustiza, Emilio Giménez Pita explicou o marco normativo do certificado obxecto desta xornada. Seguidamente, Aitor Cubo, subdirector xeral de Impulso da Administración Dixital e Servizos ao Cidadán da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, dedicou o seu relatorio ás ferramentas para obter rapidamente este certificado: a Plataforma de intermediación de datos e o Cartafol Cidadán.

PLATAFORMA DE INTERMEDIACIÓN DE DATOS

As AAPP poden intercambiar información entre si, de forma que o traballador non ten que achegar documentos que xa están en poder da Administración, co correspondente aforro de tempo e custo e unha maior fiabilidade para as Administracións. No caso do presente certificado, a Administración pode acceder coa simple autorización do interesado.

CARTAFOL CIDADÁN
O Cartafol Cidadán(Abre en nova xanela) ofrece un punto de acceso para que o cidadán poida consultar o estado dos seus expedientes e a súa información persoal. Trátase dunha nova forma de relacionarse coas Administracións Públicas nun mesmo punto que permite obter datos do padrón, realizar un cambio de domicilio, titulacións académicas, información sobre bens inmobles, o xustificante de ausencia de antecedentes penais e o de delitos de natureza sexual, obxecto desta Xornada. Neste caso, a empresa que recibe a certificación, pode comprobar a veracidade dos datos a través do Código de Seguridade de Verificación. Está adaptada aos diferentes dispositivos móbiles, tablets e smartphones. Nestes momentos trabállase coas distintas Administracións Públicas para pór en marcha novos servizos.

Fonte orixinal da noticia: Seap-Minhap

Máis información sobre a solución Plataforma de Intermediación de Datos e Cartafol Cidadán no CTT

  • Cooperación interadministrativa