accesskey_mod_content

Disponible nou Catàleg de Servicis d'Administració Digital

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

25 abril 2016

La DTIC - Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions publica un nou catàleg amb la recopilació dels servicis oferits a les Administracions Públiques per a la seua reutilització en diferents maneres d'ús.

El Catàleg de Servicis d'Administració Digital té com a objecte difondre els servicis compartits i la resta de servicis comuns, infraestructures i altres solucions tecnològiques que la DTIC, la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, posa a la disposició de totes les Administracions Públiques per a contribuir a impulsar el desenvolupament de l'Administració Digital i millorar els servicis que s'oferixen a ciutadans i a empreses, o internament als empleats públics.

La DTIC és la responsable d'impulsar i coordinar a l'Administració de l'Estat per a fer realitat el nou plantejament dels servicis TIC. El nou model s'arreplega en el Pla de Transformació Digital de l'Administració de l'Estat (2015-2020), l'Estratègia Estratègia TIC , aprovada pel Consell de Ministres a l'octubre de 2015 i en la primera Declaració de Servicis Compartits.

La nova Governança TIC incorpora les recomanacions de l'OCDE i l'Estratègia de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital i es configura com l'instrument idoni per a l'aplicació de les noves lleis de Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic de les Administracions Públiques. El seu objectiu és donar resposta a les noves demandes de la societat, proporcionar informació i servicis digitals en qualsevol moment, en qualsevol lloc i per qualsevol canal, generant noves formes de relació amb els ciutadans, facilitant oportunitats de negoci i innovant en els servicis, aprofitant les oportunitats que proporcionen les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Este Catàleg de Servicis d'Administració Digital s'estructura en els següents apartats:

  • Administració digital i servicis al ciutadà
  • Gestió interna
  • Infraestructures
  • Regulació, guies i informes rellevants

Cada apartat inclou les fitxes corresponents als servicis oferits, una breu descripció, el tipus de provisió, els possibles destinataris i, si escau, el marc legal relacionat, així com més informació amb els enllaços oportuns.

Així mateix, este catàleg també s'oferix en un format full de càlcul, més resumit, amb les dades clau de cada solució.

Per a major informació sobre el marc legal es disposa del Codi d'Administració Electrònica(Obri en nova finestra) , compendi de legislació consolidada, editat pel BOE, amb selecció i ordenació de continguts per la DTIC.

Descàrrega del Catàleg de Servicis d'Administració Digital .

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Servicis electrònics