accesskey_mod_content

Disponible nou Catàleg de Serveis d'Administració Digital

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

25 abril 2016

La DTIC - Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions publica un nou catàleg amb la recopilació dels serveis oferts a les Administracions Públiques per a la seva reutilització en diferents maneres d'ús.

El Catàleg de Serveis d'Administració Digital té com a objecte difondre els serveis compartits i la resta de serveis comuns, infraestructures i altres solucions tecnològiques que la DTIC, l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, posa a la disposició de totes les Administracions Públiques per contribuir a impulsar el desenvolupament de l'Administració Digital i millorar els serveis que s'ofereixen a ciutadans i a empreses, o internament als empleats públics.

La DTIC és la responsable d'impulsar i coordinar a l'Administració de l'Estat per fer realitat el nou plantejament dels serveis TIC. El nou model es recull en el Pla de Transformació Digital de l'Administració de l'Estat (2015-2020), l'Estratègia Estratègia TIC , aprovada pel Consell de Ministres a l'octubre de 2015 i a la primera Declaració de Serveis Compartits.

La nova Governança TIC incorpora les recomanacions de l'OCDE i l'Estratègia de la Comissió Europea per al Mercat Únic Digital i es configura com l'instrument idoni per a l'aplicació de les noves lleis de Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic de les Administracions Públiques. El seu objectiu és donar resposta a les noves demandes de la societat, proporcionar informació i serveis digitals a qualsevol moment, en qualsevol lloc i per qualsevol canal, generant noves formes de relació amb els ciutadans, facilitant oportunitats de negoci i innovant en els serveis, aprofitant les oportunitats que proporcionen les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Aquest Catàleg de Serveis d'Administració Digital s'estructura als següents apartats:

  • Administració digital i serveis al ciutadà
  • Gestió interna
  • Infraestructures
  • Regulació, guies i informes rellevants

Cada apartat inclou les fitxes corresponents als serveis oferts, una breu descripció, el tipus de provisió, els possibles destinataris i, si escau, el marc legal relacionat, així com més informació amb els enllaços oportuns.

Així mateix, aquest catàleg també s'ofereix en un format full de càlcul, més resumit, amb les dades clau de cada solució.

Per a major informació sobre el marc legal es disposa del Codi d'Administració Electrònica(Obre en nova finestra) , compendio de legislació consolidada, editat pel BOE, amb selecció i ordenació de continguts per la DTIC.

Descàrrega del Catàleg de Serveis d'Administració Digital .

  • Centre de Transferència de Tecnologia
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Serveis electrònics