accesskey_mod_content

A Comisión de Estratexia TIC impulsa a transición á Administración Dixital

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 setembro 2015

O Ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, presidiu o pleno de constitución da Comisión de Estratexia TIC, a CETIC,  no cal se aprobaron a proposta de Estratexia TIC para a AGE para a súa elevación a consello de ministros, o modelo de xestión dos servizos compartidos e a declaración dos primeiros 14 servizos compartidos.

O ministro de Facenda e Administracións Públicas presidiu onte a constitución da Comisión de Estratexia TIC, o máximo órgano de decisión en materia de Tecnoloxía da Información e as Comunicacións na Administración Xeral do Estado.

Con esta comisión culmínase a posta en funcionamento do modelo propugnado pola Comisión para a Reforma das Administracións Públicas, a CORA, coa elevación ao Consello de Ministros do Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos, a Estratexia TIC.

Cristóbal Montoro asegurou que a apertura desta Comisión amplía as frontes para lograr a Administración Electrónica e "potencia a dixitalización dos procesos internos para que o electrónico xere melloras de eficacia, aforro e transparencia significativas".

España ocupa o posto 12º mundial en Administración Electrónica, escalando 11 postos segundo o informe UNPAN da ONU. A aposta por unha Administración netamente dixital, sen barreiras, profundamente interconectada e que, sobre todo, toma como referente ao cidadán como cliente activo e isto ponse de manifesto nos proxectos TIC postos en funcionamento durante esta lexislatura:

1. Creación dun novo sistema de Gobernación TIC, no que se engloba a presente Comisión, ademais das Comisións Ministeriais de Administración Dixital. Este modelo vén reforzado pola próxima aprobación en Consello de Ministros da Estratexia TIC da AGE, cuxa proposta foi aprobada nesta comisión e polos tamén aprobados nesta reunión: o Modelo de Xestión de Servizos Compartidos e a declaración dos primeiros 14 servizos compartidos.

2. Avances en materia de infraestruturas de comunicacións:

 • A nube SARA (Sistema de Aplicacións e Redes para as Administracións), conxunto de infraestruturas de comunicacións que conecta as Administracións Públicas Españolas e institucións europeas para intercambio de información e acceso a servizos e que dá cobertura xa ao 93,19% da poboación española, evolucionando cara a un sistema tipo Nube.
 • A plataforma de Intermediación de datos, que permite que os cidadáns non teñan que presentar documentos que xa están en poder da administración. O sistema permite verificar automaticamente e en liña, co consentimento do cidadán, os datos de identidade, residencia, débeda coa AEAT ou a SS, Prestacións por Desemprego, Datos Catastrais, Títulos educativos, etc. Ata a data permitiu máis de 100 millóns de intercambio de documentación certificada.
 • A nova Rede Unificada de Telecomunicacións en AGE, compartida por 12 ministerios e 51 organismos dependentes dos mesmos, dá servizo a máis de 3.400 sedes da AGE en España e 500 en 125 países, con 125.000 usuarios internos e máis de 2.000 millóns de páxinas visitadas ao ano. Permitiu reducir 400 sedes nacionais e internacionais e uns aforros de máis de 124 millóns de €en 4 anos.
 • Sistema de Interconexión de Rexistros, que permitiu 1.150.000 asentos rexistrais intercambiados electronicamente entre distintas administracións, evitando o desprazamento de cidadáns e o intercambio de papeis.

3. Programas e servizos desenvolvidos

 • Sistema Cl@ve, de identidade dixital para unificar o acceso electrónico do cidadán mediante claves compartidas e en mobilidade e que permite acceder a calquera Administración. 1.400 usuarios rexistrados
 • Servizo común de firma electrónica, integrado coa plataforma cl@ve , con 190 millóns de transaccións só este ano
 • Sistema de Notificacións Electrónicas, que proporciona a cidadáns e empresas unha caixa de correos segura asociado a un Enderezo electrónico Habilitado (DEH) na que recibir notificacións electrónicas. 36.550.691 notificacións na lexislatura e máis dun millón de enderezos electrónicos activos. 47 millóns de notificacións a cidadáns só en 2014, o que supuxo un aforro de 126 millóns de euros para os cidadáns e 41,6 millóns para a Administración do Estado.
 • Procedementos susceptibles de tramitación electrónica na AGE. O 99% da tramitación da AGE xa pode realizarse electronicamente e o 81,33% xa se fixeron electronicamente nesta lexislatura.
 • Teléfono 060, que atendeu máis de 14 millóns de chamadas e que está a incrementar o número de organismos que prestan atención ao cidadán a través deste servizo compartido que xa usan Interior, Tráfico, Emprego, Educación, AAPP, Estranxeiría, etc.
 • Portal de Factura Electrónica FACe, punto único que permite aos provedores facturar electronicamente ás AAPP. Un éxito de colaboración co sector privado que se traduce en máis de 3.500.000 facturas e máis de 19.000 millóns de euros facturados e exemplo de colaboración entre administracións públicas, con 16 CCAA e máis de 7.300 concellos integrados.
 • Punto de Acceso Xeral, que permite coñecer os servizos públicos da Administración a través dun único punto en Internet, con máis de medio millón de páxinas vistas mensuais.
 • Outros, como o Portal de Licitación Electrónica, Estranxeiría ou Xurados de Expropiación.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Máis información sobre a Comisión de Estratexia TIC e o modelo de gobernación