jaso/39 jaso/40

>/" jaso/39 administrazio publikoen eta Administrazio Prozedura Erkidearen 0000ko jaso/40 Sektore Publikoaren araubidearen alegia, 30/1992 eta legeak ordezkatzen duten 11/2007 legea, baliabide elektronikoak erabiltzen du (ikusi egin izan duten administrazioen arteko harremanetan ohiko ingurunean duten herritarren artean ">/

PAe eta Araubide Juridikoa administrazio-prozedura erkidearen lege berriak argitaratu dira.
content _ mod _ accesskey

Administrazio prozedura erkidearen Araubide Juridikoa eta lege berriak argitaratu dira

2010eko urriaren 2a

Legeak jaso/39 (Leiho berri batean Irekitzen Du) administrazio publikoen eta Administrazio Prozedura Erkidearen 0000ko jaso/40 (Leiho berri batean Irekitzen Du) de Régimen Jurídico del Sector Público, que sustituyen a la Ley 30/1992 y a la Ley 11/2007, asientan el hecho de que el uso del medio electrónico tiene que constituir el medio habitual en las relaciones de las Administraciones con los ciudadanos y de aquellas entre sí.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Leiho berri batean Irekitzen Du) eta Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Leiho berri batean Irekitzen Du) izan ere, baliabide elektronikoak erabiltzea ezinbestekoa delako (bereziki baizik ezin izan du ohiko modua izateko. Ahal dela, beraz, horrek dakarren aldaketa edo eraldaketa handiak hauteman zuten planteamendu orokorrean administrazio publikoan.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Leiho berri batean Irekitzen Du) contempla que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las Administraciones Públicas, para servir mejor a los principios de eficacia, eficiencia, al ahorro de costes, a las obligaciones de transparencia y a las garantías de los ciudadanos. Se refiere, entre otras, a cuestiones tales como los derechos de las personas en sus relaciones con las AA.PP.; la asistencia en el uso de medios electrónicos; los registros electrónicos de apoderamientos; los registros, de forma que cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende; los sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento; los sistemas de firma admitidos por las AA.PP.; la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos; la emisión de documentos por las AA.PP.; la validez y eficacia de las copias realizadas por las AA.PP.; los documentos aportados por los interesados; y el archivo de documentos, de forma que cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  (Leiho berri batean Irekitzen Du) agertoki bat hartzen duen baliabide elektronikoen erabilera ohikoena da. Helburua, besteak beste, identifikazio elektronikoko sistemak, langile horiek zerbitzu AA.PP. (sinadura elektronikoa. irudian, egoitza elektronikoa, agiriak elektronikoki artxibatzea, datuen trukea komunikazio-ingurune itxietan, administrazioaren jardun automatizatua, elkarrekin lotu behar dira, administrazio publikoek bitarteko elektronikoen bidez, kide anitzeko organoen funtzionamendua elektronikoa, sistema elektronikoak elkarri informazioa eman eta zerbitzu komunak partekatzen ditu kudeaketarako informazio - eta komunikazio-sistemak, (aplikazioa Elkarreragingarritasunerako eskema nazionala eta urteko Segurtasunerako eskema nazionala (Leiho berri batean Irekitzen Du) , la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración y la Transferencia de tecnología entre Administraciones.

Informazio gehiagorako, kontsultatu araudi berriaren inplikazioak (ogasun ministerioa eta prentsa-oharra. (Leiho berri batean Irekitzen Du)

  • Zerbitzu elektronikoak
  • Nortasuna eta sinadura elektronikoa
  • Herritarra
  • Elkarreragingarritasuna
  • Segurtasuna
Sarbide Nagusia
 
Sarbide Nagusia