accesskey_mod_content

A Estratexia TIC constata o compromiso do Goberno coa modernización das Administracións

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 novembro 2015

O Secretario de Estado de Administracións Públicas fixo estas declaracións na inauguración do seminario “Estratexia TIC da AGE e novos retos legais para a e-Administración”.

O Secretario de Estado de Administracións Públicas, Antonio Beteta, explicou que o Goberno de España está profundamente comprometido co proceso modernizador e transformador da sociedade a través das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. O impulso á Administración Electrónica materialízase na Nova Estratexia TIC, vehículo do Plan de Transformación Dixital da Administración Xeral do Estado.

Durante a inauguración do seminario “Estratexia TIC da AGE e novos retos legais para a e-Administración”, Antonio Beteta detallou como o impulso á Administración Electrónica ha conseguido achegar a Administración á sociedade e converteuse en motor de crecemento, cun substancial aforro de custos e tempo para os cidadáns.

A posta en marcha da factura electrónica foi unha arma eficaz na loita contra a morosidade. Coa Lei de Control da Débeda Comercial no Sector Público e a Lei de Factura Electrónica, reduciuse o período de pago a provedores. O Portal de Factura Electrónica, FACE, tramitou máis de catro millóns de facturas por un importe de case 24.000 millóns de euros. Hai 7.750 Entidades locais e Comunidades Autónomas adheridas a FACe, o que permitiu desterrar as “facturas nos caixóns”, que tanto dano estaban a facer á nosa economía, os nosos provedores e o conxunto das nosas Administracións Públicas.

O Goberno ampliou o impulso á Administración Electrónica coa creación da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, que achega, entre outros moitos avances:

  • Plataforma @sinatura de validación de certificados electrónicos, que fixo máis de 400 millóns de transaccións
  • Plataforma de Intermediación de datos, que evita a achega de certificados en papel, con máis de 100 millóns de transaccións
  • Sistema de Notificacións Electrónicas, que realizou máis de 36 millóns de notificacións durante a lexislatura, con máis dun millón de Enderezos electrónicos Activos
  • Sistema Cl@ve, de identidade dixital, que permite a identificación electrónica, con máis dun millón de usuarios
  • Teléfono 060, que atendeu 10 millóns de chamadas

O conseguido resúmese nun dato: máis do 80% dos trámites coas Administracións fanse electronicamente. España ocupa hoxe o posto 12, a nivel mundial, en Administración Electrónica, escalando 11 postos, segundo o informe UNPAN de 2014 da ONU.

O Goberno apostou en outubro de 2012 por levar a cabo unha auténtica revolución administrativa que fora unha utopía irrealizable, ata o momento, pola súa dificultade. Con ela, dixo Beteta, e grazas ao esforzo dos traballadores da administración, conseguiuse a transformación necesaria para saír da crise cun novo modelo produtivo que impulsou o crecemento económico e a creación de emprego.

A Estratexia TIC, aprobada por Consello de Ministros o pasado 2 de outubro, serve a este proceso, no que a Administración debe realizar a definitiva transformación ao servizo dos cidadáns e as empresas no horizonte de 2020.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos