accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: Cl@ve - Identidade Electrónica para as Administracións Públicas

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

29 maio 2015

logo obsae

Facilitar aos cidadáns o acceso aos servizos electrónicos que proporcionan as Administracións Públicas.

O sistema Cl@ve é a plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica que nace co obxectivo de facilitar o acceso dos cidadáns aos servizos públicos electrónicos das Administracións Públicas.

Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que o cidadán poida identificarse ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal), sen ter que lembrar claves diferentes para acceder aos distintos servizos. A súa utilización está aberta á totalidade do Sector Público Administrativo Estatal permitindo tamén integrarse ao resto das Administracións Públicas.

Cl@ve complementa os actuais sistemas de acceso mediante DNI-e e certificados electrónicos, e ofrecerá, na fase 2 do proxecto, a posibilidade de realizar firma na nube con certificados persoais custodiados en servidores remotos

Foi un proxecto impulsado polo Ministerio Facenda e Administracións Públicas a través da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e dirixido pola Xerencia de Informática da Seguridade Social, no que participaron ademais a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Dirección Xeral da Policía.

Pasaron xa 6 meses desde a posta en produción, o pasado 19 de novembro de 2014, da fase 1 do proxecto que prové os mecanismos de identificación e autenticación. Desde entón o crecemento de uso foi moi elevado superando o pasado 20 de maio o millón de usuarios rexistrados no sistema.

Cl@ve é un proxecto de especial relevancia, non soamente polos importantes beneficios que supón para o cidadán e as Administracións, ao simplificar o acceso aos servizos de administración electrónica, senón tamén por representar o primeiro proxecto no que se pon de manifesto o enfoque colaborativo para a provisión de servizos comúns, un dos principios reitores na nova estratexia TIC xurdida coa creación da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Secretaría de Estado de Administracións Públicas.

Na nova nota técnica do OBSAE " Cl@ve - Identidade Electrónica para as Administracións Públicas " achégase máis información sobre as actuacións levadas a cabo neste proceso e os obxectivos conseguidos.

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Cidadán
  • Identidade e Firma electrónica