accesskey_mod_content

Disponibles les anàlisis d'UNIX 139803:2012 en l'Observatori d'Accessibilitat Web

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

14 maig 2015

logo observatori d'accessibilitat

El servici de diagnòstic en línia oferix ja la possibilitat de realitzar anàlisi respecte de la nova metodologia basada en la UNIX 139803:2012 i que ha sigut provisionalment aprovada per al seu ús per les Administracions Públiques.

Dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web el servici de diagnòstic en línia permet, a qualsevol departament de les Administracions Públiques, realitzar anàlisis automàtiques d'accessibilitat conformes a les metodologies de l'estudi de l'observatori d'accessibilitat web. Als prèviament existents, basats en norma UNIX 139803:2004 (semblant a WCAG 1.0), s'unixen els basats en norma UNIX 139803:2012(Obri en nova finestra) (equivalent a WCAG 2.0).

La nova metodologia ha sigut discutida i presentada en el Grup de Treball de llocs web de l'AGE i el grup de treball de "Observatori, Indicadors i Mesures" del Comité Sectorial d'Administració Electrònica (AGE, CCAA, EELL). Amb la col·laboració de tots els àmbits implicats s'ha aprovat la  Metodologia UNIX 139803:2012(Obri en nova finestra) que ha servit com a base per a construir estes noves opcions en el servici de diagnòstic en línia.

Amb la posada en funcionament de les anàlisis conformes a UNIX 139803:2012 comença ara la fase de verificació i prova d'esta nova metodologia a la quin es convida a tots els organismes de les Administracions Públiques. Poden remetre'ns tots els comentaris a través dels fòrums disponibles en la comunitat accessibilitat.

Esta metodologia serà aprovada com a definitiva una vegada s'haja realitzat la primera iteració de prova de l'observatori i es verifique la seua validesa final sobre múltiples portals en actiu.

El servici de diagnòstic en línia està disponible a través de la Comunitat Accessibilitat com a punt d'encontre per als gestors de portals web de les administracions públiques de qualsevol àmbit administratiu (AGE, CCAA, EELL, universitats, altres ens estatals, etc.). En ell es pot compartir informació i experiències i resoldre dubtes. Qualsevol gestor de les administracions públiques pot sol·licitar formar part d'esta comunitat i fer ús dels servicis oferits.

  • Accessibilitat