accesskey_mod_content

Disponibles les anàlisis d'UNIX 139803:2012 en l'Observatori d'Accessibilitat Web

14 maig 2015

logo observatori d'accessibilitat

El servici de diagnòstic en línia oferix ja la possibilitat de realitzar anàlisi pel que fa a la nova metodologia basada en la UNIX 139803:2012 i que ha sigut provisionalment aprovada per al seu ús per les Administracions Públiques.

Dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web el servici de diagnòstic en línia permet, a qualsevol departament de les Administracions Públiques, realitzar anàlisis automàtiques d'accessibilitat conformes a les metodologies de l'estudi de l'observatori d'accessibilitat web. Als prèviament existents, basats en norma UNIX 139803:2004 (semblant a WCAG 1.0), s'unixen els basats en norma UNIX 139803:2012(Obri en nova finestra) (equivalent a WCAG 2.0).

La nova metodologia ha sigut discutida i presentada en el Grup de Treball de llocs web de l'AGE i el grup de treball de "Observatori, Indicadors i Mesures" del Comité Sectorial d'Administració Electrònica (AGE, CCAA, EELL). Amb la col·laboració de tots els àmbits implicats s'ha aprovat la  Metodologia UNIX 139803:2012(Obri en nova finestra) que ha servit com a base per a construir estes noves opcions en el servici de diagnòstic en línia.

Amb la posada en funcionament de les anàlisis conformes a UNIX 139803:2012 comença ara la fase de verificació i prova d'esta nova metodologia a la quin es convida a tots els organismes de les Administracions Públiques. Poden remetre'ns tots els comentaris a través dels fòrums disponibles en la comunitat accessibilitat.

Esta metodologia serà aprovada com a definitiva una vegada s'haja realitzat la primera iteració de prova de l'observatori i es verifique la seua validesa final sobre múltiples portals en actiu.

El servici de diagnòstic en línia està disponible a través de la Comunitat Accessibilitat com a punt d'encontre per als gestors de portals web de les administracions públiques de qualsevol àmbit administratiu (AGE, CCAA, EELL, universitats, altres ens estatals, etc.). En ell es pot compartir informació i experiències i resoldre dubtes. Qualsevol gestor de les administracions públiques pot sol·licitar formar part d'esta comunitat i fer ús dels servicis oferits.

  • Accessibilitat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General