accesskey_mod_content

Disponibles les anàlisis d'UNEIX 139803:2012 en l'Observatori d'Accessibilitat Web

14 maig 2015

logo observatori d'accessibilitat

El servei de diagnòstic en línia ofereix ja la possibilitat de realitzar anàlisi pel que fa a la nova metodologia basada en la UNEIX 139803:2012 i que ha estat provisionalment aprovada per al seu ús per les Administracions Públiques.

Dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web el servei de diagnòstic en línia permet, a qualsevol departament de les Administracions Públiques, realitzar anàlisis automàtiques d'accessibilitat conformes a les metodologies de l'estudi de l'observatori d'accessibilitat web. Als prèviament existents, basats en norma UNEIX 139803:2004 (semblant a WCAG 1.0), s'uneixen els basats en norma UNEIX 139803:2012(Obre en nova finestra) (equivalent a WCAG 2.0).

La nova metodologia ha estat discutida i presentada en el Grup de Treball de llocs web de l'AGE i el grup de treball de "Observatori, Indicadors i Mesures" del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica (AGE, CCAA, EELL). Amb la col·laboració de tots els àmbits implicats s'ha aprovat la  Metodologia UNEIX 139803:2012(Obre en nova finestra) que ha servit com a base per construir aquestes noves opcions en el servei de diagnòstic en línia.

Amb la posada en funcionament de les anàlisis conformes a UNEIX 139803:2012 comença ara la fase de verificació i prova d'aquesta nova metodologia a la quin es convida a tots els organismes de les Administracions Públiques. Poden remetre'ns tots els comentaris a través dels fòrums disponibles en la comunitat accessibilitat.

Aquesta metodologia serà aprovada com a definitiva una vegada s'hagi realitzat la primera iteració de prova de l'observatori i es verifiqui la seva validesa final sobre múltiples portals en actiu.

El servei de diagnòstic en línia està disponible a través de la Comunitat Accessibilitat com a punt d'encontre per als gestors de portals web de les administracions públiques de qualsevol àmbit administratiu (AGE, CCAA, EELL, universitats, altres ens estatals, etc.). En ell es pot compartir informació i experiències i resoldre dubtes. Qualsevol gestor de les administracions públiques pot sol·licitar formar part d'aquesta comunitat i fer ús dels serveis oferts.

  • Accessibilitat
Punt d'Accés General
 
Punt d'Accés General