CTT, o CISE e datos.gob.es

" /> CTT, o CISE e datos.gob.es" /> PAe - Dispoñible a “Guía de publicación e licenciamiento de activos”
accesskey_mod_content

Dispoñible a “Guía de publicación e licenciamiento de activos”

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 maio 2015

Esta guía proporciona orientación para a publicación e licenciamiento de activos reutilizables, sexan aplicacións, modelos de datos, documentación ou información reutilizable, sendo de aplicación para a publicación de activos no CTT , o CISE e datos.gob.es

A “Guía de publicación e licenciamiento de activos” proporciona orientación para a publicación e licenciamiento de activos reutilizables, sexan aplicacións, modelos de datos, documentación ou información reutilizable, de acordo con o previsto na normativa correspondente, a Lei 11/2007 e Lei 37/2007 cos seus desenvolvementos respectivos.
Desde o punto de vista desta guía, enténdese como 'activo reutilizable' calquera tipo de material en formato electrónico que poida ser empregado de forma recorrente. Exemplos clásicos de activos reutilizables son:

 • Os programas de computador ou aplicacións (software).
 • Os activos relacionados coas aplicacións como guías e manuais, interfaces, modelos de datos, listas de codificación, algoritmos, patróns de deseño, arquitecturas, especificacións de requirimentos, de deseño e de proba, guías de uso.
 • A información do sector público.
 • Outros activos como documentos, vídeo, audios, materiais divulgativos, etc.

Delimítase o concepto de liberación como aquel procedemento de distribución realizado por unha Administración Pública de calquera activo ben baixo unha licenza de fontes abertas no caso do software, ou ben baixo licencias tipo de carácter aberto no caso doutros activos.
Seguidamente, a guía desenvolve o procedemento de liberación de activos estruturado en catro grandes fases:

 1. Estudo e análise previa.
 2. Selección da licenza.
 3. Preparación do activo para a distribución.
 4. Publicación nun repositorio.

Esta é de aplicación para a publicación de activos no Centro de Transferencia de Tecnoloxía CTT , o Centro de Interoperabilidade Semántica CISE e o portal de reutilización da información do sector público datos.gob.es(Abre en nova xanela)

A “Guía de publicación e licenciamiento de activos” responde a unha lagoa de orientación detectada neste terreo da reutilización de activos e atende a demanda existente respecto diso para atender ao disposto en:

 • Os artigos 45 e 46 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, así como ao disposto nos artigos 16 e 17 do Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica (en diante, ENI). De feito, o capítulo '4. Estudo e análise previa', o '8. Xestión dun activo software de fontes abertas' e o anexo II 'Lista de control de liberación de activos', profundan pola súa peculiaridade en aspectos propios da liberación de activos de tipo programas de computador ou aplicacións (software).
 • A Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público e os seus desenvolvementos, o Real Decreto 1495/2011, do 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, para o ámbito do sector público estatal e a Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización de recursos da información, no marco establecido pola Directiva 2003/98/CE modificada pola Directiva 2013/37/UE.

Para a súa elaboración contouse coa colaboración de CENATIC.

 • Interoperabilidade
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Goberno aberto
 • Software Libre
 • Desenvolvemento de Sistemas