CTT, el CISE i datos.gob.es

" /> CTT, el CISE i datos.gob.es" /> PAe - Disponible la “Guia de publicació i llicenciament d'actius”
accesskey_mod_content

Disponible la “Guia de publicació i llicenciament d'actius”

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 maig 2015

Esta guia proporciona orientació per a la publicació i llicenciament d'actius reutilitzables, siguen aplicacions, models de dades, documentació o informació reutilitzable, sent aplicable per a la publicació d'actius en CTT , el CISE i datos.gob.es

La “Guia de publicació i llicenciament d'actius” proporciona orientació per a la publicació i llicenciament d'actius reutilitzables, siguen aplicacions, models de dades, documentació o informació reutilitzable, d'acord amb el previst en la normativa corresponent, la Llei 11/2007 i Llei 37/2007 amb els seus desenvolupaments respectius.
Des del punt de vista d'esta guia, s'entén com a 'actiu reutilitzable' qualsevol tipus de material en format electrònic que puga ser emprat de forma recurrent. Exemples clàssics d'actius reutilitzables són:

 • Els programes d'ordinador o aplicacions (programari).
 • Els actius relacionats amb les aplicacions com a guies i manuals, interfícies, models de dades, llistes de codificació, algoritmes, patrons de disseny, arquitectures, especificacions de requeriments, de disseny i de prova, guies d'ús.
 • La informació del sector públic.
 • Altres actius com a documents, vídeo, àudios, materials divulgatius, etc.

Es delimita el concepte d'alliberament com aquell procediment de distribució realitzat per una Administració Pública de qualsevol actiu bé baix una llicència de fonts obertes en el cas del programari, o ben baix llicencies tipus de caràcter obert en el cas d'altres actius.
Seguidament, la guia desenvolupa el procediment d'alliberament d'actius estructurat en quatre grans fases:

 1. Estudi i anàlisi prèvia.
 2. Selecció de la llicència.
 3. Preparació de l'actiu per a la distribució.
 4. Publicació en un repositori.

Esta és aplicable per a la publicació d'actius en el Centre de Transferència de Tecnologia CTT , el Centre d'Interoperabilitat Semàntica CISE i el portal de reutilització de la informació del sector públic datos.gob.es(Obri en nova finestra)

La “Guia de publicació i llicenciament d'actius” respon a una llacuna d'orientació detectada en este terreny de la reutilització d'actius i atén la demanda existent sobre este tema per a atendre al que es disposa en:

 • Els articles 45 i 46 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics, així com al que es disposa en els articles 16 i 17 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (d'ara endavant, ENI). De fet, el capítol '4. Estudi i anàlisi prèvia', el '8. Gestió d'un actiu programari de fonts obertes' i l'annex II 'Llista de control d'alliberament d'actius', aprofundixen per la seua peculiaritat en aspectes propis de l'alliberament d'actius de tipus programes d'ordinador o aplicacions (programari).
 • La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic i els seus desenvolupaments, el Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal i la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la informació, en el marc establit per la Directiva 2003/98/CE modificada per la Directiva 2013/37/UE.

Per a la seua elaboració s'ha comptat amb la col·laboració de CENATIC.

 • Interoperabilitat
 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Govern obert
 • Programari Lliure
 • Desenvolupament de Sistemes