accesskey_mod_content

Versió Beta del Client @Firma que permet l'execució en entorns que no suporten JAVA

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

20 març 2015

logo suite afirma

Els problemes de seguretat dels Applets de Java i l'abandó del seu suport per part dels sistemes operatius de dispositius mòbils i en alguns navegadors Web, com Google Chrome, han fet necessària l'evolució del Client @firma per a permetre la seua execució en la diversitat d'entorns.

Client @FIRMA en entorns que no suporten els applets de java

Els problemes de seguretat dels Applets de Java i l'abandó del seu suport per part dels sistemes operatius de dispositius mòbils i en alguns navegadors Web, com Google Chrome, han fet necessària l'evolució del Client @firma per a permetre la seua execució en la diversitat d'entorns.

El funcionament de la solució desenvolupada és la següent en funció de l'entorn d'execució de l'aplicació:

  • Si és un navegador Web que suporta Applets de Java, s'executarà la miniaplicació Client @firma.
  • Si es realitza des d'un dispositiu mòbil, executarà l'aplicació nativa corresponent. S'han desenvolupat aplicacions mòbils Client @firma per a Google Android i Apple iOS, i estan disponibles per a la seua descàrrega des de la corresponent plataforma de distribució d'aplicacions mòbils.
  • Si s'executa des d'un navegador Google Chrome, o no ha sigut possible la descàrrega de la miniaplicació, s'invocarà per protocol a l'aplicació Client @firma d'escriptori (“Firma Fàcil”) prèviament instal·lada en l'equip de l'usuari.

En la invocació per protocol, el navegador Web trasllada el control al sistema operatiu perquè este localitze i òbriga l'aplicació apropiada associada a la URI.

La solucions descrites en els dos últims apartats requerixen, per part de l'usuari, de la instal·lació prèvia de les aplicacions Client @firma per a dispositius mòbils o “Firma Fàcil” per a escriptori. L'integrador ha d'advertir a l'usuari de la necessitat de la seua descàrrega i instal·lació i la ubicació de la mateixa.

La comunicació entre l'aplicació Web i les aplicacions de firma no és bidireccional, per la qual cosa és necessari l'ús d'un servidor intermedi per a gestionar la comunicació de tornada, establint-se la següent seqüència:

  • El navegador Web flama a l'aplicació de firma mitjançant una URI especial, indicant una sèrie d'informació (dades a firmar, format, opcions, etc.).
  • L'aplicació de firma rep les dades i realitza la firma electrònica.
  • L'aplicació de firma deposita el resultat de la firma en un servidor intermediari mitjançant una telefonada a un servici Web.
  • El navegador Web arreplega el resultat de l'operació de firma del servidor intermediari i continua l'execució de la lògica de negoci.

S'han desenvolupat també instal·ladors per a l'aplicació “Firma Fàcil” que faciliten tot el procés d'instal·lació i actualització.

En la forja del CTT, en l'àrea de descàrregues del projecte Client @Firma , s'ha publicat una versió Beta del Client @Firma amb la solució implementada. Perquè els integradors que desitgen puguen conéixer-la i provar-la. La publicació de la versió oficial està prevista per a maig de 2015.

  • Identitat i Firma electrònica
  • Infraestructures i servicis comuns
  • Seguretat