accesskey_mod_content

Versió Beta del Client @Signa que permet l'execució en entorns que no suporten JAVA

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

20 març 2015

logo suite afirma

Els problemes de seguretat dels Applets de Java i l'abandó del seu suport per part dels sistemes operatius de dispositius mòbils i en alguns navegadors Web, com Google Chrome, han fet necessària l'evolució del Client @signa per permetre la seva execució en la diversitat d'entorns.

Client @SIGNA en entorns que no suporten els applets de java

Els problemes de seguretat dels Applets de Java i l'abandó del seu suport per part dels sistemes operatius de dispositius mòbils i en alguns navegadors Web, com Google Chrome, han fet necessària l'evolució del Client @signa per permetre la seva execució en la diversitat d'entorns.

El funcionament de la solució desenvolupada és la següent en funció de l'entorn d'execució de l'aplicació:

  • Si és un navegador Web que suporta Applets de Java, s'executarà la miniaplicació Client @signa.
  • Si es realitza des d'un dispositiu mòbil, executarà l'aplicació nativa corresponent. S'han desenvolupat aplicacions mòbils Client @signa per Google Android i Apple iOS, i estan disponibles per a la seva descàrrega des de la corresponent plataforma de distribució d'aplicacions mòbils.
  • Si s'executa des d'un navegador Google Chrome, o no ha estat possible la descàrrega de la miniaplicació, s'invocarà per protocol a l'aplicació Client @signa d'escriptori (“Signatura Fàcil”) prèviament instal·lada en l'equip de l'usuari.

En la invocació per protocol, el navegador Web trasllada el control al sistema operatiu perquè aquest localitzi i obri l'aplicació apropiada associada a la URI.

La solucions descrites en els dos últims apartats requereixen, per part de l'usuari, de la instal·lació prèvia de les aplicacions Client @signa per a dispositius mòbils o “Signatura Fàcil” per a escriptori. L'integrador ha d'advertir a l'usuari de la necessitat de la seva descàrrega i instal·lació i la ubicació de la mateixa.

La comunicació entre l'aplicació Web i les aplicacions de signatura no és bidireccional, per la qual cosa és necessari l'ús d'un servidor intermedi per gestionar la comunicació de tornada, establint-se la següent seqüència:

  • El navegador Web flama a l'aplicació de signatura mitjançant una URI especial, indicant una sèrie d'informació (dades a signar, format, opcions, etc.).
  • L'aplicació de signatura rep les dades i realitza la signatura electrònica.
  • L'aplicació de signatura diposita el resultat de la signatura en un servidor intermediari mitjançant una trucada a un servei Web.
  • El navegador Web recull el resultat de l'operació de signatura del servidor intermediari i continua l'execució de la lògica de negoci.

S'han desenvolupat també instal·ladors per a l'aplicació “Signa Fàcil” que faciliten tot el procés d'instal·lació i actualització.

En la forja del CTT, a l'àrea de descàrregues del projecto Client @Signa , s'ha publicat una versió Beta del Client @Signa amb la solució implementada. Perquè els integradors que desitgin puguin conèixer-la i provar-la. La publicació de la versió oficial està prevista per a maig de 2015.

  • Identitat i Signatura electrònica
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Seguretat