accesskey_mod_content

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme invertirà 153 milions d'euros per a impulsar el Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

27 març 2015

El pla està orientat al creixement de la indústria que les ciutats intel·ligents necessiten per a millorar els servicis públics que presten a la ciutadania, empreses i turistes. Amb esta iniciativa es dona compliment a l'Agenda per a l'Enfortiment del Sector Industrial a Espanya, els mandats del qual són necessaris perquè la indústria represente el 20% del PIB en 2020.

El ministeri d'Indústria, Energia i Turisme posa en marxa el nou Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents, que està dotat inicialment d'un pressupost de 153 milions d'euros, inversió que es cofinançarà a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i a la qual se sumaran les aportacions d'altres administracions i del sector privat.

El pla es coordinarà a través de la Secretària d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació mitjançant la creació del Consell Assessor de Ciutats Intel·ligents. Estarà conformat per la pròpia Secretaria d'Estat, Red.es, SEGITTUR, IDAE, EOI, les entitats locals i els representants de la Indústria.

El seu objectiu és millorar l'eficàcia i eficiència de les entitats locals en la prestació dels servicis públics a través de l'ús de les TIC i avançar en la governança del sistema de Ciutat i Destinació Turística Intel·ligent. Tot açò redundarà en una millor qualitat de vida per a la ciutadania i crearà entorns atractius d'inversió que generaran creixement econòmic i ocupació.

El ministeri destaca la labor de les entitats locals com a garants de la prestació de servicis públics i la diversitat de servicis que oferixen amb instruments TIC. Estes hauran d'identificar compromisos d'estalvi quantificables i periodificados, i establir mecanismes de cooperació amb altres ajuntaments i la indústria per a fomentar la interoperabilitat, replicabilidad, sostenibilitat i reutilització de les solucions i models de negoci adequats al nou tipus de servicis que ciutadania, empreses i turistes demanden.

El Pla Nacional es recolza en les institucions i associacions que estan implicades en el desenvolupament de les ciutats intel·ligents, com a gran actiu en este procés d'innovació. En este sentit, destaca el paper que exercix la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI), que ja compta amb més de 60 municipis i està considerada una experiència de referència; així com el paper de les dos patronals del sector, AMETIC i CONETIC, i diferents iniciatives del sector privat.

Cinc eixos d'actuació per a desenvolupar les Smarcities

El Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents s'estructura en cinc eixos d'actuació.

  • El primer té com a objectiu facilitar als municipis el seu procés de transformació en ciutats intel·ligents, mitjançant la dotació de recursos.
  • El segon executarà projectes que acrediten l'eficiència de les TIC en la reducció de costos, les millores en la satisfacció ciutadana i la creació de nous models de negoci.
  • La tercera línia d'actuació s'orienta al desenvolupament i creixement de la indústria TIC, amb actuacions que impulsen noves solucions tecnològiques que contribuïsquen a l'avanç de les ciutats intel·ligents.
  • El quart eix se centra en la comunicació i difusió del pla, per a assegurar la seua comprensió mitjançant processos participatius, i la difusió d'estàndards, normes i solucions obertes, interoperables i reutilitzables.
  • I finalment, un cinqué eix dedicat a realitzar un seguiment de tot el pla.

Primera convocatòria de Ciutats Intel·ligents

La primera actuació del Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents és la convocatòria de Ciutats Intel·ligents, que ha impulsat el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, a través de l'entitat pública empresarial Red.es. D'ella es beneficien 13 projectes que es van a desenvolupar en més de vint municipis i que representen una inversió de 13,1 milions d'euros. Red.es aporta fins al 80% a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que contribuïx a reduir les diferències entre els nivells de desenvolupament de les regions europees. La resta és a càrrec dels municipis.

Accedix a la pàgina web del Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents (Obri en nova finestra)

Font original de la notícia(Obri en nova finestra)

  • Servicis electrònics