accesskey_mod_content

Signat protocol per a la Promoció i Foment de la Utilització de la plataforma Emprèn en 3 (EE3) a Galícia

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

26 juny 2015

logo emprendeen3

Amb la signatura d'aquest protocol es es impulsa l'agilitació de tràmits i la simplificació administrativa com a vies de va imposar de l'activitat econòmica d'acord al previst en la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis, La Llei 14/2013 de suport a emprenedors i la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de mercat i la Llei 9/2013 d'emprenedoria i de la competitivitat econòmica de Galícia.

El passat 16 de juny de 2015 s'ha signat el protocol general entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, la Xunta de Galícia, La FEMP i la Federació Gallega de Municipis i Províncies per a la Promoció i Foment de la Utilització de la plataforma Emprèn en 3 (EE3)

El protocol signat aferma la col·laboració i el compromís dels Ministeris d'Hisenda i Administracions Públiques, Economia i Competitivitat, la Conselleria d'Economia i Indústria de la Xunta de Galícia, La Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Federació Gallega de Municipis i Províncies en l'impuls de facilitar la creació d'empreses mitjançant la supressió de les llicències d'àmbit municipal vinculades amb els establiments comercials, les seves instal·lacions i obres que seran sustituídas per Declaracions responsables o bé per comunicacions prèvies que continguin la manifestació explícita del compliment dels requisits exigibles d'acord a la normativa vigent.

Cada part signatària realitzarà les actuacions que els corresponguin en l'àmbit de les seves competències per fomentar, promoure i potenciar entre els municipis i els emprenedors la plataforma Emprèn en 3, per reduir les càrregues administratives derivades de la creació i posada en funcionament de negocis, estimulant així el teixit empresarial a Galícia i per tant al nostre país.

Tota la informació sobri Emprèn en 3 tant per als emprenedors com per a les administracions es pot trobar en http://www.seap.minhap.gob.es/es/web/servicios/emprende_en_3.html(Obre en nova finestra)

  • Cooperació interadministrativa