accesskey_mod_content

Moderat avanç de l'administració electrònica en 2014 en les entitats i sector públic basc

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

15 juny 2015

El 39,8%, dels procediments i tràmits de les administracions i empreses públiques basques es poden executar íntegrament per Internet, 4 desenes més que en 2013. Guipúscoa manté el cap de l'oferta d'administració electrònica, Àlaba aconsegueix augmentar 4 punts l'índex i Bizkaia roman sense variacions.

L'Índex de Sofisticació Electrònica de 2014, estadística de caràcter mostral gestionada pel Departament d'Administració Pública i Justícia del Govern Basc, mesura l'evolució i principals característiques de l'administració electrònica des de la perspectiva de l'oferta en el conjunt de les administracions i empreses públiques basques.

Més de la meitat dels tràmits i procediments que ofereix el sector públic basc –el 59,4%- corresponen als ajuntaments, el 15,4% a les diputacions forals, el 12,7% al Govern basc, mentre que el 12,5% restant correspon a altres entitats públiques com, per exemple, organismes autònoms, Universitat, societats públiques, etc.

Dos de cada cinc tràmits es poden realitzar completament per Internet, prop d'altres dos cinquens (el 38,4%) permeten o, descarregar els formularis precisos, o fins i tot, emplenar-los i enviar-los electrònicament. En el 21,8% restant s'ofereix només informació.

Per territoris, les administracions públiques guipuscoanes permeten tramitar per Internet de forma completa el 45% del total de procediments i tràmits oferts, seguint aquest rànquing Bizkaia amb un 36,9% i Àlaba amb el 29,3%. Aquest últim territori augmenta la seva taxa en 4 punts percentuals, Guipúscoa 1,6 punts i Bizkaia, seguint la tònica general, amb prou feines varia.

L'administració electrònica per al conjunt basc ha augmentat entre 2013 i 2014  el seu Índex de Sofisticació en 4 desenes, passant a oferir el 39,4% de les seves gestions administratives completament via on-line.

El moderat avanç de l'administració electrònica, pràcticament en totes les entitats públiques basques, en part s'explica perquè els procediments i tràmits amb major demanda ja estan disponibles a través d'Internet i els que queden, per la menor freqüència d'ús, resulta menys eficient o rendible la seva mecanització.

D'altra banda, el fort creixement dels últims anys, així com l'experiència adquirida en aquest àmbit, ha portat a algunes entitats públiques a revisar i readaptar els seus apartats d'administració electrònica, i no tant a seguir creixent.

Accés a les taules i informes de l'Índex de Sofisticació Electrònica 2014(Obre en nova finestra)

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

  • Serveis electrònics