accesskey_mod_content

Publicada en BOE la modificació del Reial decret 1671/2009 de desenvolupament de la Llei 11/2007

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

22 juliol 2015

El Reial decret 668/2015, amplia l'àmbit del Registre electrònic d'apoderaments i habilita els certificats electrònics d'empleat públic amb pseudònim.

El Reial decret 668/2015(Obri en nova finestra) , de 17 de juliol, modifica el Reial decret 1671/2009(Obri en nova finestra) pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007(Obri en nova finestra) d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics per a introduir dos modificacions. La primera amplia l'àmbit del registre electrònic d'apoderaments i, la segona, introduïx els certificats electrònics d'empleat públic amb pseudònim per a actuacions relatives a la informació classificada, la seguretat pública o la defensa nacional.

En relació amb el registre electrònic d'apoderaments, s'amplia el seu àmbit a qualsevol actuació administrativa, independentment del canal pel qual esta es duga a terme, de manera que el ciutadà puga utilitzar-ho en qualsevol actuació davant l'Administració de l'Estat, no solament electrònica sinó també presencial.

D'altra banda, s'habilita l'ús del certificat electrònic d'empleat públic mitjançant un pseudònim per a actuacions que, realitzades per mitjans electrònics, afecten a la informació classificada, a la seguretat pública o a la defensa nacional o a altres actuacions, en les quals estiga legalment justificat l'anonimat per a la seua realització, per part dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el personal de les Forces Armades o el personal estatutari del Centre Nacional d'Intel·ligència. La reforma compatibilitza esta facultat d'expedir certificat d'empleat públic mitjançant un pseudònim amb les obligacions de revelar la verdadera identitat dels funcionaris i empleats públics afectats en el cas de ser requerida pels òrgans judicials en l'exercici de les seues funcions o a tenor del previst en l'article 11.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Finalment, s'establix un termini de dotze mesos des de l'entrada en vigor per a l'adaptació dels sistemes tecnològics existents.

  • Identitat i Firma electrònica