accesskey_mod_content

Publicada en BOE la modificació del Reial decret 1671/2009 de desenvolupament de la Llei 11/2007

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

22 juliol 2015

El Reial decret 668/2015, amplia l'àmbit del Registre electrònic d'apoderaments i habilita els certificats electrònics d'empleat públic amb pseudònim.

El Reial decret 668/2015(Obre en nova finestra) , de 17 de juliol, modifica el Reial decret 1671/2009(Obre en nova finestra) pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007(Obre en nova finestra) d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics per introduir dues modificacions. La primera amplia l'àmbit del registre electrònic d'apoderaments i, la segona, introdueix els certificats electrònics d'empleat públic amb pseudònim per a actuacions relatives a la informació classificada, la seguretat pública o la defensa nacional.

En relació amb el registre electrònic d'apoderaments, s'amplia el seu àmbit a qualsevol actuació administrativa, independentment del canal pel qual aquesta es dugui a terme, de manera que el ciutadà pugui utilitzar-ho en qualsevol actuació davant l'Administració de l'Estat, no només electrònica sinó també presencial.

D'altra banda, s'habilita l'ús del certificat electrònic d'empleat públic mitjançant un pseudònim per a actuacions que, realitzades per mitjans electrònics, afectin a la informació classificada, a la seguretat pública o a la defensa nacional o a altres actuacions, en les quals estigui legalment justificat l'anonimat per a la seva realització, per part dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, el personal de les Forces Armades o el personal estatutari del Centre Nacional d'Intel·ligència. La reforma compatibilitza aquesta facultat d'expedir certificat d'empleat públic mitjançant un pseudònim amb les obligacions de revelar la veritable identitat dels funcionaris i empleats públics afectats en el cas de ser requerida pels òrgans judicials en l'exercici de les seves funcions o a tenor del previst en l'article 11.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

Finalment, s'estableix un termini de dotze mesos des de l'entrada en vigor per a l'adaptació dels sistemes tecnològics existents.

  • Identitat i Signatura electrònica