accesskey_mod_content

Dispoñible a Axenda Dixital Galega 2020

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 xullo 2015

A Xunta de Galicia presentou o texto definitivo da Axenda Dixital de Galicia para o ano 2020.

A Xunta de Galicia anunciou o pasado 17 de Xullo a publicación do texto definitivo da Axenda Dixital de Galicia no ano 2020 (ligazón a http://amtega.xunta.gal/axenda-dixital/) coa que espera un impulso á modernización tecnolóxica  de modo que sexa o catalizador dunha profunda modernización da economía, sociedade e goberno galegos. Por outra banda, este texto ten un obxectivo claro: que ningún galego quede excluído do progreso tecnolóxico e o crecemento económico que se deriva del.

Coa presentación da Axenda Dixital 2020 iníciase a Semana Dixital, durante a cal a Axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia, AMTEGA, levará a cabo catro actos para tratar con  detalle os eixos deste texto e "facer que o seu contido sexa máis accesible para todos."

A nova estratexia tecnolóxica da Xunta establece as accións para lograr unha Administración dixital innovadora,  favorecer servizos dixitais avanzados no campo do benestar e a saúde, e impulsar a digitalación de sectores empresariais estratéxicos. A Axenda Dixital de Galicia 2020 "mobilizará máis de 1.500 millóns de euros", pero sobre todo trátase de "un investimento no futuro"  para "ofrecer servizos adaptados aos novos tempos, e para avanzar cara a unha nova situación económica e garantir a estruturación Dixital de Galicia ".

O xefe do Executivo autonómico agradeceu a participación da sociedade galega e os axentes económicos e sociais no "proceso de reflexión conxunta" que levou á Axenda Dixital 2020. Así mesmo, sinalou que se trata da continuación do esforzo iniciado en 2009 coa Axenda Dixital 2014.gal Galicia, que contribuíu ao desenvolvemento da administración electrónica, que loitou  para reducir a fenda dixital, que desenvolveu programas específicos para a modernización de sectores como a agricultura, a pesca e o turismo e contribuíu a reverter a desigualdade que se vivía no acceso aos servizos de telecomunicacións.

Este último obxectivo logrouse a través da aplicación do Plan de Banda Larga de Galicia, que agora se enfronta a unha nova edición. Leste permitirá o despregamento de redes ultra-rápidas de modo que o 100% da poboación galega teña unha cobertura de polo menos 30 megabytes; e que o 50% dos fogares teñan acceso a servizos de banda larga por encima de 100 megabytes, sempre co horizonte 2020.

Tamén se fixo fincapé en que a estratexia dixital da Xunta permitiu o nacemento do proxecto Abalar que fixo que  Galicia fose pioneira na implementación do libro dixital e  na plena integración do TIC na práctica educativa.

"Teño a convicción de que este texto presentado hoxe é o primeiro paso no crecemento sustentable do século XXI de Galicia", concluíu o Presidente da Xunta.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos
  • Cidadán
  • Cooperación interadministrativa