Reial decret 806/2014, de 19 de setembre

" /> Reial decret 806/2014, de 19 de setembre" /> PAe - Entra en funcionament la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de la Presidència
accesskey_mod_content

Entra en funcionament la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de la Presidència

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

09 febrer 2015

El Ministeri de la Presidència és el primer organisme que posa en funcionament el seu CMAD en resposta al Reial decret 806/2014, de 19 de setembre(Obre en nova finestra)

El Reial decret 806/2014, de 19 de setembre(Obre en nova finestra) , sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE i els seus organismes públics, estableix en el seu article 7 el paper de les CMAD.

Cada departament Ministerial haurà de comptar amb una Comissió Ministerial per a l'Administració Digital (CMAD) que haurà d'elaborar el pla d'acció per a la transformació digital del Ministeri d'acord a l'Estratègia TIC global i a les directrius de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). A diferència de les anteriors CMAEs (Comissions Ministerials d'Administració Electrònica), les CMADs estaran composta pels responsables de les unitats administratives i els de les unitats TIC més rellevants amb l'objecte de poder analitzar, de manera integral, les necessitats departamentals i prioritzar-les. Així mateix haurà d'informar i remetre a l'Adreça TIC les disposicions departamentals des del punt de vista tant de les oportunitats TIC com de l'impacte en els recursos TIC.

El Ministeri de la Presidència ha estat el primer a publicar l'ordre que regula el funcionament del seu CMAD. L'Ordre Ordre PRE/149/2015, de 4 de febrer(Obre en nova finestra) , per la qual es crea i regula el funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de la Presidència, recull amb detall la composició tant del Ple de la CMAD com de la Comissió Permanent de la CMAD i les funcions a exercir per la CMAD i la CP-CMAD dins d'aquest àmbit Ministerial.

Consulta més informació sobre el nou model de governança de les Tics en l'AGE

  • Cooperació interadministrativa
  • Serveis electrònics