accesskey_mod_content

Comeza a aplicación obrigatoria da lei de factura electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

15 xaneiro 2015

Logo Factura Electrónica

As Administracións Públicas e os provedores teñen que tramitar desde hoxe, día quince de xaneiro as facturas por vía electrónica.

 

15 de xaneiro de 2015.- Todas as Administracións Públicas teñen que recibir desde hoxe de forma obrigatoria as facturas dos seus provedores por vía electrónica, de acordo con o que establece a Lei de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable.

Tan só poderán quedar excluídas da obrigatoriedade as facturas con importe inferior a 5.000 euros e as destinadas a servizos no exterior.

  • Todas as facturas dos provedores das AAPP quedarán automaticamente rexistradas e tanto as Administracións Públicas como os provedores poderán facer un seguimento das mesmas desterrando a posibilidade de ocultar facturas.
     
  • Só na Administración Xeral do Estado, a tramitación electrónica aforrará ao ano 51 millóns de euros e 2,3 millóns de euros máis por deixar de tramitalas en papel.
     
  • As Administracións Públicas terán un maior control contable das facturas, o que permitirá un mellor cumprimento dos prazos de pago, un maior control de gasto público e do déficit, así como profundar na loita contra a fraude.

Cambio histórico na Administración

Esta Lei representa un importante avance na Administración electrónica e un cambio histórico na facturación das Administracións Públicas españolas. Nun período aproximadamente dun ano, as AAPP puxeron en funcionamento sistemas de xestión e seguimento da súa facturación a través dos rexistros contables para adecuarse á factura electrónica a través dos seus puntos de acceso, o que representa un esforzo importante polo cambio radical dun sistema de papel a outro integramente electrónico.

A Administración Xeral do Estado, ademais, realizou un dobre esforzo, por unha banda, adaptar todos os seus sistemas á factura electrónica e, doutra banda, proporcionar un punto xeral de entrada de facturas electrónicas adaptado tamén para incorporar a todas as Administracións Territoriais. Estas, podían crear o seu propio punto de acceso ou utilizar o que a Administración Xeral do Estado puxo ao seu dispor, para facilitarlles o traballo e un aforro considerable no investimento.

A Administración Xeral do Estado, ademais, tivo o seu Punto de Entrada de Facturas electrónicas funcionando desde o 15 de xaneiro de 2014, un ano antes, onde se recibiron facturas electrónicas dos provedores, de forma voluntaria, desde o primeiro trimestre dese ano.

Adhesións a FACe

O Punto de Entrada de Facturas electrónicas (FACe) da Administración Xeral do Estado, ten integrados hoxe os distintos puntos de tramitación dos ministerios. Ademais, adheríronse á súa utilización, as CCAA de Asturias, Rexión de Murcia, Illes Balears, Estremadura, Comunidade Foral de Navarra, Cidade Autónoma de Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunitat Valenciana, Aragón e Castela-A Mancha.

Outras CCAA, A Rioxa, Castela e León, Galicia e País Vasco, non se adheriron a FACe, pero dispuxeron un punto de acceso propio de entrada de facturas electrónicas, e o algúns casos está a estudarse a posibilidade de intercambio de información entre estes puntos e FACe.

Canto a EELL, adheríronse a FACe 5.177 e 17 universidades.

Ver listaxe de Entidades locais adheridas

Aforros da factura electrónica

Os aforros anuais estimados, só para a Administración Xeral do estado, polo cambio a tramitación electrónica das facturas, elévanse a 51 millóns de euros e 2,3 millóns de euros de aforro en papel.

Os aforros por factura calcúlanse para os provedores de bens e servizos das Administracións Públicas en 0,70€, pasando dun custo en papel de 0,76€ a un custo electrónico de 0,06€.

As Administracións Públicas aforran por recepción 2,78€, pasando dun custo en papel de 2,87€ a un custo en electrónico de 0,09€.
En total, cada factura presentada supón un aforro de 3,75€.

Loita contra a morosidade

A Lei, aprobada dentro das actuacións do informe CORA, permite a erradicación da morosidade no sector público, onde xa -con anteriores medidas, como o Plan de Pago a Provedores e o Fondo de Liquidez Autonómico- conseguiuse reducir a débeda comercial das Administracións Territoriais un 70%, así como o período medio de pago aos provedores que, na Administración Central e a Seguridade Social, situouse xa en novembro en só 9,59 días.

A posta en marcha dos mecanismos extraordinarios de financiamento, desde 2012, conseguiron a redución da débeda comercial das Administracións Territoriais, hai que destacar que ao longo destes anos de pagaron máis de oito millóns de facturas pendentes a case 200.000 empresas, principalmente pemes e autónomos, que permitiron o mantemento de 400.000 postos de traballo e que representaron unha inxección de liquidez ás Administracións Territoriais superior aos 103.000 millóns de euros.

Beneficios para provedores e AAPP desde hoxe

Refórzase a protección dos provedores, ao deixar constancia da data de presentación da súa factura, o que permite un mellor control da mesma. Ademais, axilízase a tramitación das facturas, ao incorporar as novas tecnoloxías, facilitando o seu seguimento para o seu pago posterior e para o seu control contable.

E, dentro das Administracións Públicas, os órganos de control interno poderán acceder en calquera momento á documentación e información do rexistro contable de facturas e elaborarán anualmente un informe no que se avaliará o cumprimento da normativa en materia de morosidade.

Os rexistros contables, ademais, remitirán á Axencia Tributaria información sobre as facturas recibidas, co obxectivo de asegurar o cumprimento das obrigas tributarias e de facturación. Así mesmo, haberá intercambio de información entre a Axencia Tributaria, a Seguridade Social e as AAPP, co obxectivo de fortalecer tamén a loita contra a fraude.


Nota de prensa MINHAP (pdf)(Abre en nova xanela)

  • Servizos electrónicos