accesskey_mod_content

Nova versión da aplicación de escritorio Xestión de Facturación Electrónica

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 decembro 2015

Logo de FACE

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, publicou unha nova versión desta aplicación de escritorio que facilita o uso do formato Facturae.

O Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo, publicou unha nova versión da aplicación de escritorio "Xestión de Facturación Electrónica 3.3".

Esta aplicación software libre permite a xeración de facturas electrónicas con formato Facturae (Orde PRE/2971/2007). Trátase dun programa especialmente dirixido a Pemes, microPYMEs e traballadores autónomos, aos que permitirá dar solución a problemas derivados do almacenamento de facturas en papel.

A nova versión, Xestión de Facturación Electrónica 3.3, introduce pequenas melloras con respecto á súa predecesora:

  • Os importes das liñas, a excepción do importe unitario, arredondaranse a dous decimais.
  • O custo total de cada liña será igual ao produto do número de unidades polo prezo unitario arredondado de acordo con o método común de redondeo a dous decimais.
  • Os importes a nivel de factura, excepto os tipos impositivos ou as porcentaxes a aplicar non terán máis de dous decimais.
  • Numéranse as liñas de pedido no detalle dunha factura.
  • Posibilidade de editar o Número de Factura cando se atopa en estado borrador.
  • Posibilidade de seleccionar varias facturas para asinalas.

Esta versión 3.3 é compatible coa versión 3.2, 3.1, 3.0, 2.0 e coa 1.0. Para manter os datos, basta con realizar a instalación no directorio de instalación da versión anterior da aplicación.

Publicouse nas 3 contornas (Linux, Mac e Windows) e coa mesma licencia que as anteriores, é dicir, o código fonte da aplicación está dispoñible para a súa descarga e modificación.

Así mesmo, actualizouse na páxina web o validador contable de facturas á última versión proporcionada pola AEAT que tamén está adaptada á Orde HAP/1650/2015.
Pode realizar as descargas desde a web de facturae:

http://www.facturae.gob.es/formato/paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx

  • Empresa
  • Contratación