accesskey_mod_content

Nova versión de FACe

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

16 decembro 2015

Logo de FACE

Dispoñible nova versión de FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas cunha nova versión mellorada da sección destinada ás administracións públicas.

Atópase dispoñible unha nova versión de FACe - Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas. Nesta nova versión, inclúense numerosas melloras entre as que cabe destacar as seguintes.

  • Nova versión do Portal de organismos, un portal de xestión accesible a través https://gestion.face.gob.es(Abre en nova xanela) onde os destinatarios das facturas, as administracións públicas, poden xestionar as facturas recibidas, descargalas e notificar o estado de tramitación das mesmas ao provedor.
  • Nova versión do mini-applet de firma electrónica.
  • Ampliación a 4000 caracteres do campo "comentario" utilizado na notificación do cambio estado, especialmente nos rexeitamentos de facturas.

Máis información no CTT sobre a solución FACE

  • Empresa
  • Contratación