accesskey_mod_content

As delegacións e subdelegacións do Goberno facilitarán o rexistro presencial en Cl@ve

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

28 decembro 2015

Logo CL@VE

As oficinas de atención ao cidadán da Administración Periférica do Estado (Delegacións e Subdelegacións do Goberno) constitúense como Oficinas de Rexistro presencial do sistema Cl@ve. Cl@ve conta xa cun millón e medio de usuarios rexistrados e 400.000 autenticacións mensuais.

As oficinas de rexistro das delegacións e subdelegacións do Goberno son xa oficinas de rexistro para o sistema Cl@ve, de forma que os cidadáns poden xa obter usuario e contrasinal para poder acceder aos servizos electrónicos sen necesidade de usar certificados electrónicos.

O sistema Cl@ve permite acceder con plenas garantías aos servizos de administración electrónica utilizando, ademais de certificados electrónicos, claves compartidas (usuario e contrasinal). Estas claves simplifican o uso dos servizos electrónicos e facilitan o acceso desde dispositivos móbiles. As claves compartidas deben ser habilitadas en oficinas de rexistro presenciais ou mediante un trámite electrónico cun certificado electrónico plenamente operativo.

Ata agora só funcionaban como Oficinas de Rexistro presenciais a rede de oficinas da Axencia Tributaria e as da Seguridade Social. Agora, habilitáronse como oficinas de rexistro presencial do sistema cl@ve as Delegacións e Subdelegacións de Goberno. Esta ampliación, dispoñible en toda a xeografía española, estenderá e facilitará o uso do sistema Cl@ve.

Desde a súa posta en funcionamento en outubro de 2014 o sistema cl@ve conta xa con máis de 1.500.000 usuarios rexistrados para usar esas claves concertadas e soporta ao redor de 400.000 autenticacións mensuais.

A Resolución do 28 de setembro de 2015 da Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións estableceu as condicións para actuar como oficina de rexistro presencial do sistema cl@ve e o marco xurídico polo que  oficinas de atención ao cidadán da AGE e tamén das administracións autonómicas e locais poden constituírse como oficinas presenciais de rexistro en Cl@ve.

Cl@ve é a plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica mediante o uso de claves concertadas, podendo ser utilizado tamén polo resto de Administracións Públicas.

Cl@ve é tamén unha aposta cara á prestación de servizos consolidados e compartidos polas administracións públicas dado que é o sistema único que con carácter xeral vaise a utilizar en toda a Administración Xeral do Estado e ademais impulsouse a extensión do seu uso en todos os servizos electrónicos neste ano 2015.

Para máis información sobre como e onde se pode usar o servizo cl@ve pode consultar o portal informativo http://clave.gob.es(Abre en nova xanela)

Máis información sobre como integrar con cl@ve os servizos electrónicos na solución cl@ve  no CTT

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Identidade e Firma electrónica
  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía