Erabakia n ISA2

>/" ISA2 erabakia irtenbideak aztertu eta dagokion programa ezarri dituzten eremuak, administrazioen eta enpresen europarrek (ISA2 programa) sektore publikoak modernizatzeko tresna gisa (">/

- Erabakia Argitaratuko da ahaleginak egingo al PAe ISA2 bermatzeko europako herri administrazioen arteko elkarreragingarritasuna
content _ mod _ accesskey

Erabakia argitaratu dela ziurtatzeko jarraipena egin al du ISA2 herri administrazioen arteko elkarreragingarritasuna lortzeko

2010eko abenduaren 9a

La ISA2 erabakia (Leiho berri batean Irekitzen Du) establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público.

Bidez La Decisión (UE) 2015/2240 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de modernización del sector público (Leiho berri batean Irekitzen Du) jarraitu nahi zuten ahalegina batzordea ISA Programa (Leiho berri batean Irekitzen Du) (Elkarreragingarritasunaren Emaitza europako herri administrazioentzat) filmaren ondoren herritarrei eta enpresei.

Aurreko urteko joerari jarraitu bide ISA2 programen bidez joan, eta ISA IDABC bultzatzeko ekintzak eta zerbitzuak herri administrazioen arteko lankidetza politika komunitarioak irudian, erabilera eraginkor batean oinarrituta, informazioaren teknologien mugaz gaindiko zerbitzu publikoak ezartzeko, mugaz gaindiko harremanak ez direla oztopoak ezabatzen lagunduz eta konponbide komunak aztertu, xehetasunez azalduko dugunez, ‘ Administrazio elektronikoaren europako ’ zerbitzu publikoak. (Leiho berri batean Irekitzen Du)

Urteko helburuak ISA2 programa hauek dira:

 • desarrollar, mantener y promover un enfoque holístico hacia la interoperabilidad en la Unión para eliminar la fragmentación en el panorama de la interoperabilidad en la Unión;
 • facilitar una interacción electrónica transfronteriza o intersectorial eficiente y eficaz tanto entre las administraciones públicas europeas como entre ellas y las empresas y los ciudadanos, y contribuir al desarrollo de una administración electrónica más eficaz, simplificada y orientada a los usuarios en los niveles nacional, regional y local de la administración pública;
 • identificar, crear y explotar soluciones de interoperabilidad que faciliten la ejecución de las políticas y actividades de la Unión;
 • facilitar la reutilización de las soluciones de interoperabilidad por parte de las administraciones públicas europeas.

Programak sustatuko ditu eta ISA2 hau:

 • la evaluación, mejora, explotación y reutilización de soluciones de interoperabilidad transfronteriza o intersectorial ya existentes y de marcos comunes;
 • el desarrollo, establecimiento, consecución de madurez, explotación y reutilización de nuevas soluciones de interoperabilidad transfronteriza o intersectorial y de marcos comunes;
 • la evaluación de las implicaciones en materia de TIC de la legislación de la Unión propuesta o ya adoptada;
 • la detección de lagunas legislativas, a escala de la Unión y nacional, que dificulten la interoperabilidad transfronteriza o intersectorial entre las administraciones públicas europeas;
 • tresnen garapena aztertu eta onurak neurtu ahal izateko konponbideak zehaztu; besteak beste, kostu-murrizketa ebaluatzeko metodologiak.
 • la cartografía y el análisis del panorama general de la interoperabilidad en la Unión mediante el establecimiento, el mantenimiento y la mejora de la EIRA y la EIC en tanto que instrumentos para facilitar la reutilización de las soluciones de interoperabilidad disponibles y detectar los ámbitos en los que estas aún no existen;
 • el mantenimiento, actualización, promoción y evaluación de la aplicación de la EIS, el EIF y la EIRA;
 • la evaluación, actualización y promoción de las especificaciones comunes y normas existentes y el desarrollo, establecimiento y promoción de nuevas especificaciones comunes y especificaciones y normas abiertas a través de las plataformas de normalización de la Unión y en cooperación con las organizaciones de normalización europeas o internacionales, si procede;
 • plataforma zabaltzea eta eusteko eta laguntzeko jardunbide onenei buruzko sarrera egin ahal izateko, eta dauden irtenbideen berri gisa jarduten duen bektorea dela, besteak beste, babes eta segurtasun gaietan markoak, laguntzeko ahaleginak ez bikoiztea eta, aldi berean, irtenbideak eta arauak erabili ditzan.
 • heldutasuna lortzeko tresna eta zerbitzu berriak aztertu eta mantentzea, eta dauden zerbitzuak eta tresnak egiteko behin-behingoz elkarreragilea.
 • la identificación y el fomento de las mejores prácticas para desarrollar orientaciones al objeto de coordinar iniciativas de interoperabilidad y animar y apoyar a comunidades que trabajen sobre cuestiones relevantes para el sector de la interacción electrónica transfronteriza o intersectorial y entre los usuarios finales.

Administrazioen arteko elkarreragingarritasuna lortzeko funtsezkoa dela esaten da (europako batasunean eraginkortasuna hobetzeko zerbitzuak emateko. Horrez gainera, berriz aztertu eta irtenbideak partekatzea lagungarria izan daiteke kostuak barne dauden ugaltzea. garrantzia Hori bateragarritasuna ere agertzen dira Europarako Agenda Digitala (Leiho berri batean Irekitzen Du) 2013. urteko hazkundeari buruzko azterketa, eta kontseiluaren ondorioak 0000ko urriaren 2013 (Leiho berri batean Irekitzen Du) bai merkatu Digitalak, europarako Estrategia (Leiho berri batean Irekitzen Du) -, besteak beste.

Ekimen komunitarioak eta bestelako ISA2 lerrokatuko da, programaren CEF (ConnectingEuropeFacility) (Leiho berri batean Irekitzen Du)

El valor aportado por ISA2 se materializará la reducción de los tiempos de respuesta en la interacción entre administraciones y con los ciudadanos y las empresas; la identificación y la reutilización de soluciones existentes para necesidades comunes; la automatización de transacciones transfronterizas y entre sectores contribuyendo al ahorro de recursos y tiempo.

La Decisión ISA2 y sus acciones derivadas son sinérgicas con el esfuerzo de la Administración en materia de interoperabilidad entre AA.PP. y con los ciudadanos, esfuerzo que se plasma en el desarrollo normativo derivado de las leyes administrazio publikoen eta Administrazio-prozedura Erkidearen 2015. urteko 39 (Leiho berri batean Irekitzen Du) bai 2015. urteko 40 Sektore Publiko eta araubide juridikoa (Leiho berri batean Irekitzen Du) bai, izan ere 30/1992 Legearen (Leiho berri batean Irekitzen Du) berriz 11/2007 Legea (Leiho berri batean Irekitzen Du) alegia, baita bidez. Elkarreragingarritasunerako eskema nazionala (4/2010 Errege Dekretua) (Leiho berri batean Irekitzen Du) arau teknikoak; eta haren oinarrizko dokumentazioa.

 • Zerbitzu elektronikoak
Sarbide Nagusia
 
Sarbide Nagusia