accesskey_mod_content

Actualización da Miniapplet e versión final do Cliente de Firma

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

30 abril 2015

logo suite afirma

O cliente @asina procedeu á publicación de dúas novas versións dos produtos miniapplet e applet cliente de firma.

O cliente @asina é un dos produtos da Suite @sinatura de solucións de identificación e firma electrónica. Proporciónase ás Administracións Públicas para que dispoñan dos instrumentos necesarios para implementar a autenticación e firma electrónica avanzada dunha forma rápida e efectiva.

O Cliente de Firma é unha ferramenta de firma electrónica en contornas de escritorio e dispositivos móbiles, que funciona en forma de Applet de Java integrado nunha páxina Web mediante Javascript, como aplicación de escritorio, ou como aplicación móbil, dependendo da contorna do usuario.

Procedeuse á publicación, tanto na solución cliente@firma do PAe como en Fórxaa-CTT Forxa-CTT(Abre en nova xanela) na cal se atopa liberado da nova actualización dos clientes de firma:

 • Miniapplet (v1.2ou1)
 • Applet (v3.4) [versión final]

En ambos os casos, leváronse a cabo modificacións na xeración de firmas en formato EPES, especialmente no caso das facturas electrónicas (FACTURAE).

A partir do día 20/05/2015, a plataforma @sinatura do MINHAP validará de forma estrita o esquema deste formato de firma. En concreto, validarase a orde dos dos elementos incluídos no atributo .

As especificacións XAdES 1.3.2 definen o elemento "SignedSignatureProperties" como unha lista ordenada dos seguintes
elementos, todos con carácter opcional:

 • SigningTime
 • SigningCertificate
 • SignaturePolicyIdentifier
 • SignatureProductionPlace
 • SignerRole

A partir da data indicada, validarase de forma estrita que as ocorrencias destes elementos realízanse na orde indicada.

No caso de que estean a utilizar este formato de firma, rógase actualizar a estas versións antes do 20/05/2015.

Ademais, na versión 3.4 da Applet cliente de firma, inclúense tamén melloras e corrección de erros, dando lugar con esta publicación á versión final do produto. Isto significa que este compoñente non será evolucionado, aínda que si se ofrecerá soporte para o mesmo. Por este motivo, recoméndase a migración á Miniapplet nas aplicacións que fan uso da Applet cliente de firma.

 • Identidade e Firma electrónica
 • Seguridade
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía