accesskey_mod_content

Actualització del Miniapplet i versió final del Client de Firma

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

30 abril 2015

logo suite afirma

El client @firma ha procedit a la publicació de dos noves versions dels productes miniapplet i applet client de firma.

El client @firma és un dels productes de la Suite @firma de solucions d'identificació i firma electrònica. Es proporciona a les Administracions Públiques perquè disposen dels instruments necessaris per a implementar l'autenticació i firma electrònica avançada d'una forma ràpida i efectiva.

El Client de Firma és una ferramenta de firma electrònica en entorns d'escriptori i dispositius mòbils, que funciona en forma d'Applet de Java integrat en una pàgina Web mitjançant Javascript, com a aplicació d'escriptori, o com a aplicació mòbil, depenent de l'entorn de l'usuari.

S'ha procedit a la publicació, tant en la solució cliente@firma del PAe com en Forja-CTT(Obri en nova finestra) en la quin es troba alliberat de la nova actualització dels clients de firma:

 • Miniapplet (v1.2o1)
 • Applet (v3.4) [versió final]

En tots dos casos, s'han dut a terme modificacions en la generació de firmes en format EPES, especialment en el cas de les factures electròniques (FacturaE).

A partir del dia 20/05/2015, la plataforma @firma del MINHAP validarà de forma estricta l'esquema d'este format de firma. En concret, es validarà l'orde dels dels elements inclosos en l'atribut .

Les especificacions XAdES 1.3.2 definixen l'element "SignedSignatureProperties" com una llista ordenada dels següents
elements, tots amb caràcter opcional:

 • SigningTime
 • SigningCertificate
 • SignaturePolicyIdentifier
 • SignatureProductionPlace
 • SignerRole

A partir de la data indicada, es validarà de forma estricta que les ocurrències d'estos elements es realitzen en l'orde indicat.

En cas que estiguen utilitzant este format de firma, es prega actualitzar a estes versions abans del 20/05/2015.

A més, en la versió 3.4 de l'Applet client de firma, s'inclouen també millores i correcció d'errors, donant lloc amb esta publicació a la versió final del producte. Açò significa que este component no serà evolucionat, encara que sí s'oferirà suport per al mateix. Per este motiu, es recomana la migració al Miniapplet en les aplicacions que fan ús de l'Applet client de firma.

 • Identitat i Firma electrònica
 • Seguretat
 • Infraestructures i servicis comuns
 • Centre de Transferència de Tecnologia