accesskey_mod_content

Publicado o ‘Estudo sobre o estado da interoperabilidade 2014’ elaborado polo observatorio europeo NIFO

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

17 abril 2015

logo Comisión europea

De acordo con o estudo sobre o estado da interoperabilidade 2014, publicado polo observatorio europeo dos marcos nacionais de interoperabilidade NIFO, España, grazas ao Esquema Nacional de Interoperabilidade, atópase, xunto con Estonia, Países Baixos e Dinamarca, nun alto nivel de madurez en canto á adecuación ao Marco Europeo de Interoperabilidade.

De acordo con o estudo sobre o estado da interoperabilidade 2014(Abre en nova xanela) , publicado polo observatorio europeo NIFO(Abre en nova xanela) , España, grazas ao Esquema Nacional de Interoperabilidade , atópase, xunto con Estonia, Países Baixos e Dinamarca, nun alto nivel de madurez en canto á adecuación ao Marco Europeo de Interoperabilidade(Abre en nova xanela) .

No este estudo detállanse as áreas de progreso e identifícanse os principais retos aos que se enfrontan as administracións no deseño e aplicación dos seus marcos nacionais de interoperabilidade. En concreto, para a determinación da análise do aliñamento co Marco Europeo de Interoperabilidade o estudo analiza o seguintes cinco dimensións: os ‘principios’, o ‘modelo conceptual’, os ‘niveis de interoperabilidade’, os ‘acordos de interoperabilidade’ e a ‘gobernación’.

En relación con España destácanse a súa boa posición de aliñamento xeral, de implementación e monitorización, así como de evolución desde 2012, segundo móstrase no tres gráficos seguintes:

Gráfico de aliñamento dos esquemas nacionais

                               Gráfico 1 - NIF-EIF alignment overview for each country aseessed

 

Gráfico sobre nivel de implementación da monitorización

Gráfico 2-Overview of the level of NIF Implementation and Monitoring for each country assessed

 

Gráfico de evolución da implementación

                        Gráfico 3 - Trends in NIF-EIF alignment for each country assessed

Outros aspectos destacados polo estudo acerca da situación de España refírense a a traxectoria ao longo de varios anos, ao compromiso coa interoperabilidade, ao esforzo necesario para alcanzar a interoperabilidade nun escenario complexo de interacción entre a AGE, os CC.AA. e as Entidades locais -ao que hai que engadir as Universidades e o ámbito de Xustiza-, ao catálogo de solucións mantido polo Centro de Transferencia de Tecnoloxía , o papel de Rede Rede SARA para a interconexión das nosas administracións, ao esforzo polo desenvolvemento de servizos dispoñibles mediante ‘computación na nube’, ao Portal da Transparencia(Abre en nova xanela) , e a ferramentas como INSIDE para a xestión de documentos e expedientes electrónicos.

O observatorio europeo dos marcos nacionais de interoperabilidade NIFO(Abre en nova xanela) elabora unhas fichas de situación entre as cales se atopa a de España.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Interoperabilidade