accesskey_mod_content

El Govern Basc aprova el Projecte de Llei que modernitzarà l'estructura de l'Administració Pública Basca dissenyada fa 30 anys

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

17 setembre 2014

El Projecte de Llei de l'Administració Pública Basca neix després de deu mesos d'intens treball, debat i contrast amb tots els agents involucrats i el seu objectiu és dissenyar un nou marc jurídic que permeti convertir l'Administració Pública basca en un servei públic de qualitat, capaç de respondre de na manera eficaç a les necesides de la ciutadania del Segle XXI i assentat sobre els nous principis de la governança: participació, transparència i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

 • La participació, la transparència i la col·laboració ciutadana en el disseny i avaluació de les polítiques públiques, eixos centrals d'un projecte que el Govern lliura a la Càmera basca per al debat dels Grups Parlamentaris.
   
 • Entre les novetats destaca que la ciutadania tindrà dret al fet que l'Administració Pública basca respongui a les seves sol·licituds d'informació pública en un termini no superior a 15 dies, en cas contrari, podrà apel·lar a la “Agència Basca de Transparència-Gardena”.
   
 • Els partits polítics, les organitzacions empresarials, els sindicats i totes aquelles entitats que rebin subvencions públiques estaran afectats per les obligacions de la publicitat activa.
   
 • El projecte articula per primera vegada els requisits per a la creació d'entitats públiques: no podran crear-se noves que suposin duplicitat i el naixement de la qual no estigui degudament justificat.
   

Font original de la notícia(Obre en nova finestra)

 • Serveis electrònics

0 Comentaris

No hi ha comentaris